1 post in this topic

Очень красиво и качественно сделано.

Спойлер

CreateDynamicObject(18980, 2190.12, -1896.13, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2190.12, -1928.35, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2190.12, -1979.69, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2203.11, -1940.69, 18.30,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.12, -1943.69, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2236.91, -1940.69, 18.30,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2203.12, -1991.69, 18.30,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2228.12, -1991.69, 18.30,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2246.91, -1991.69, 18.30,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2241.91, -1991.68, 18.31,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2248.00, 8286.00, -1978.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2248.91, -1978.68, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2248.91, -1953.69, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2248.91, -1927.69, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2248.91, -1902.69, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.91, -1887.70, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2236.91, -1884.70, 18.30,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2211.91, -1884.70, 18.30,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2203.12, -1884.71, 18.31,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1908.16, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2190.12, -1902.84, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1897.53, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2190.12, -1892.22, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19360, 2190.12, -1885.83, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1886.92, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1884.71, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1916.34, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2190.12, -1921.64, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1926.95, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2190.12, -1932.26, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1937.56, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1940.69, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2190.12, -1939.45, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.12, -1948.69, 18.30,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2190.12, -1945.99, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1950.70, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1967.68, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2190.12, -1972.99, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1978.30, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2190.12, -1983.60, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1988.92, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2190.12, -1990.46, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2190.11, -1991.70, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2195.42, -1884.71, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2200.71, -1884.71, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2206.02, -1884.71, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2211.32, -1884.71, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2216.61, -1884.71, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2221.90, -1884.71, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2227.20, -1884.71, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2232.49, -1884.71, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2237.78, -1884.71, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2243.09, -1884.71, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2244.21, -1884.71, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1884.71, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2247.41, -1884.71, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2195.42, -1991.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2200.71, -1991.70, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2206.02, -1991.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2211.32, -1991.70, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2216.61, -1991.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2221.90, -1991.70, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2227.20, -1991.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2232.49, -1991.70, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2237.78, -1991.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2243.09, -1991.70, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2244.21, -1991.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2247.41, -1991.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1991.70, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19425, 2190.11, -1910.13, 17.81,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19425, 2190.11, -1913.27, 17.81,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19425, 2190.11, -1916.39, 17.81,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2248.91, -1885.83, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1886.92, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1892.22, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1897.53, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1902.84, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1908.16, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1918.76, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1913.44, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1924.05, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1929.34, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1934.64, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1940.69, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2248.91, -1940.25, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1945.98, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1951.27, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1956.57, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1961.87, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1967.15, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1972.45, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1977.74, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19452, 2248.91, -1987.37, 17.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18762, 2248.92, -1982.59, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2243.62, -1940.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2238.32, -1940.67, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2233.02, -1940.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2227.71, -1940.67, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2226.09, -1940.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2224.90, -1940.67, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2215.12, -1940.67, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2213.04, -1940.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2210.95, -1940.67, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2205.67, -1940.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18762, 2200.37, -1940.67, 18.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2195.07, -1940.69, 17.97,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1214, 2190.12, -1965.60, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2190.12, -1964.01, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2190.12, -1962.40, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2190.12, -1960.79, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2190.12, -1959.17, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2190.12, -1957.59, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2190.12, -1955.97, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2190.12, -1954.37, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2190.12, -1952.81, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2217.54, -1940.69, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2219.23, -1940.69, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2220.80, -1940.69, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2222.36, -1940.69, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2223.98, -1940.69, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2215.98, -1940.69, 17.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4091, 2215.65, -1964.96, 17.80,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(4091, 2234.08, -1958.44, 17.80,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(4091, 2240.61, -1976.87, 17.80,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4091, 2222.17, -1983.39, 17.80,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4091, 2215.65, -1964.96, 26.02,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2212.99, -1959.30, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4091, 2222.17, -1983.39, 26.02,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4091, 2240.61, -1976.87, 26.02,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4091, 2234.08, -1958.44, 26.02,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.30, -1952.10, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.30, -1952.10, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.30, -1952.10, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.28, -1955.07, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.28, -1955.07, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.28, -1955.07, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2212.29, -1952.10, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2212.29, -1952.10, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2212.29, -1952.10, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2212.99, -1962.64, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2212.99, -1965.98, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2212.99, -1969.32, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2212.99, -1972.66, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2212.99, -1975.99, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2212.99, -1979.33, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2212.99, -1982.67, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.28, -1989.75, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.28, -1986.75, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.28, -1986.75, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.28, -1989.75, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2212.28, -1989.75, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2212.28, -1989.75, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.28, -1986.75, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2209.28, -1989.75, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2212.28, -1989.75, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2216.41, -1955.78, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1952.10, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2243.94, -1952.10, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1955.10, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2243.94, -1952.10, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1952.10, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1955.10, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2243.94, -1952.10, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1952.10, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1955.10, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1986.75, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1989.75, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2243.94, -1989.75, 20.28,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1986.75, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1989.75, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2243.94, -1989.75, 25.27,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1986.75, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2246.94, -1989.75, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18763, 2243.94, -1989.75, 30.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2219.75, -1955.78, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2223.07, -1955.78, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2226.39, -1955.78, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2229.71, -1955.78, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2233.05, -1955.78, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2236.37, -1955.78, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2239.70, -1955.78, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2243.26, -1959.30, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2243.26, -1962.64, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2243.26, -1965.98, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2243.26, -1969.32, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2243.26, -1972.66, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2243.26, -1975.99, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2243.26, -1979.33, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2243.26, -1982.67, 7.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18809, 2239.70, -1986.06, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2236.37, -1986.06, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2233.05, -1986.06, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2229.71, -1986.06, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2226.39, -1986.06, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2223.07, -1986.06, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2219.75, -1986.06, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2216.41, -1986.06, 7.76,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18809, 2223.40, -1970.99, 17.35,  90.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1569, 2207.60, -1969.50, 17.81,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(1569, 2207.60, -1972.50, 17.81,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18981, 2218.65, -1961.42, 33.26,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18981, 2237.58, -1961.41, 33.25,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18981, 2237.57, -1980.40, 33.26,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18981, 2218.65, -1980.40, 33.25,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18981, 2228.25, -1970.85, 34.00,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1693, 2220.01, -1960.45, 36.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1693, 2236.03, -1960.45, 36.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1693, 2236.03, -1980.68, 36.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1693, 2220.01, -1980.68, 36.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4443, 2205.70, -1988.03, 19.60,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4092, 2240.92, -1899.68, 17.65,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2235.22, -1903.76, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2235.22, -1908.49, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2235.22, -1913.29, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2235.22, -1895.58, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2235.22, -1890.86, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2235.22, -1886.08, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2246.83, -1915.87, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2246.83, -1919.04, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2246.83, -1922.20, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2246.83, -1925.40, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2246.83, -1928.66, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2246.83, -1931.81, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2246.83, -1934.99, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2246.83, -1938.26, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1965.48, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1963.96, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1962.34, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1960.74, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1959.14, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1957.52, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1955.94, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1954.34, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1952.74, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1976.51, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1978.11, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1979.69, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1981.33, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1982.93, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2206.25, -1984.55, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2214.59, -1938.60, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2211.41, -1938.60, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2208.20, -1938.60, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2205.03, -1938.60, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2201.83, -1938.60, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2198.61, -1938.60, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2195.42, -1938.60, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1938.60, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1932.82, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1929.64, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1926.43, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1923.19, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1920.03, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1916.81, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1907.64, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1904.46, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1901.23, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1898.07, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1894.85, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1891.67, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2192.20, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2195.42, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2198.61, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2201.83, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2205.03, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2208.20, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2211.41, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2214.59, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2217.77, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2220.99, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2224.19, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2227.41, -1886.82, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19445, 2211.41, -1901.73, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19445, 2211.41, -1911.36, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19445, 2211.41, -1920.98, 16.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1925.71, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1922.55, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1919.33, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1916.11, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1912.93, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1909.73, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1906.50, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1903.34, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1900.16, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2209.72, -1897.00, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1897.00, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1900.16, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1903.34, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1906.50, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1909.73, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1912.93, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1916.11, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1919.33, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1922.55, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19399, 2213.10, -1925.71, 16.08,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4111, 2191.10, -1989.85, 18.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2191.05, -1988.21, 18.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2191.10, -1986.38, 18.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2191.05, -1984.72, 18.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2191.10, -1982.94, 18.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2191.05, -1981.28, 18.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2191.10, -1979.43, 18.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2191.05, -1977.78, 18.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2191.10, -1975.99, 18.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2191.05, -1974.36, 18.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2191.10, -1972.48, 18.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2191.05, -1970.73, 18.01,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19381, 2243.80, -1945.53, 17.81,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19381, 2233.33, -1945.53, 17.81,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19381, 2195.87, -1945.97, 17.81,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19445, 2228.05, -1945.54, 16.30,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19445, 2232.95, -1941.26, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19445, 2242.58, -1941.26, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19426, 2248.20, -1941.26, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19445, 2232.95, -1950.27, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19445, 2242.58, -1950.27, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19426, 2248.20, -1950.27, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19445, 2248.33, -1945.37, 16.30,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19445, 2201.05, -1945.90, 16.30,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19445, 2196.32, -1950.80, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19426, 2190.71, -1950.80, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19445, 2196.15, -1941.28, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19426, 2190.53, -1941.28, 16.30,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19445, 2190.70, -1945.90, 16.30,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2192.91, -1943.20, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2195.81, -1943.25, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2198.90, -1943.12, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2192.79, -1945.92, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2192.87, -1948.76, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2196.50, -1948.74, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2198.90, -1948.71, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2198.86, -1945.89, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2195.86, -1945.98, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2230.25, -1948.29, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2234.29, -1948.29, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2238.13, -1948.20, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2242.15, -1948.29, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2246.05, -1948.20, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2230.25, -1945.30, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2234.29, -1945.30, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2238.13, -1945.30, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2242.15, -1945.30, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2246.05, -1945.30, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2230.25, -1943.25, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2234.29, -1943.25, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2238.13, -1943.25, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2242.15, -1943.25, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(869, 2246.05, -1943.25, 18.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(737, 2195.87, -1945.97, 17.85,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(737, 2233.33, -1945.53, 17.85,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(737, 2243.80, -1945.53, 17.85,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1991.70, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1988.92, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1978.30, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1967.68, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1950.70, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1940.69, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1937.56, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1926.95, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1916.34, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1908.16, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1897.53, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.11, -1886.92, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2190.09, -1884.71, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2200.78, -1884.71, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2211.32, -1884.71, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2221.90, -1884.71, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2232.49, -1884.71, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1884.71, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2243.09, -1884.71, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1886.92, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1897.53, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1908.16, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1918.76, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1929.34, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1940.69, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1951.25, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1961.87, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1972.45, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1982.59, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2248.92, -1991.70, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2243.09, -1991.70, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2232.49, -1991.70, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2221.90, -1991.70, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2211.32, -1991.70, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2200.71, -1991.70, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2200.37, -1940.69, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2210.95, -1940.69, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2215.12, -1940.69, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2224.90, -1940.69, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2227.71, -1940.69, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 2238.32, -1940.69, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);

 

Спойлер

wrW8HmueRsOZq-zxE88bbw.png

VdHiwT1_TUe1tY0wHsqcxg.png

 

Edited by stibs
Причина: поправил скриншоты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • SheikhMAN
   By SheikhMAN
   Приветствую дорогие коллеги. Намучался, хочу решить одну проблему, делаю проверку на правильность введенной почты,
   и не могу правильно настроить это дело в диалоге. Кто поможет, буду очень рад. Внизу прикрепил скрипт.

   Внутри спойлера код.