1 post in this topic

красиво

Спойлер

RemoveBuildingForPlayer(playerid, 2605, 1913.0100, -2220.2100, 29.8855, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 2612, 1913.0100, -2220.2100, 29.8855, 0.25);
CreateDynamicObject(3207, 1892.94, -2187.66, 10.20,  0.00, 0.00, 180.06);
CreateDynamicObject(1652, 1867.13, -2213.63, 10.92,  0.04, 0.00, 90.02);
CreateDynamicObject(1652, 1867.13, -2231.21, 10.92,  0.04, 0.00, 90.02);
CreateDynamicObject(1652, 1879.89, -2200.81, 10.92,  0.04, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1653, 1894.30, -2200.79, 10.92,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1652, 1939.21, -2200.77, 10.92,  0.00, 0.02, 0.00);
CreateDynamicObject(1652, 1939.21, -2200.77, 10.92,  0.00, 0.02, 0.00);
CreateDynamicObject(1652, 1952.03, -2213.54, 10.92,  0.00, 0.02, -90.00);
CreateDynamicObject(1653, 1920.03, -2200.77, 10.92,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1652, 1952.03, -2213.54, 10.92,  0.00, 0.02, -90.00);
CreateDynamicObject(1652, 1952.04, -2231.15, 10.92,  0.00, 0.02, -89.98);
CreateDynamicObject(970, 1949.63, -2245.19, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(966, 1938.98, -2245.17, 10.09,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1945.52, -2245.18, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1941.38, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1941.38, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1941.38, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1929.86, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1929.86, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1925.69, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1925.69, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1925.69, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1925.69, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1925.69, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(970, 1921.55, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1917.41, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1913.24, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1909.09, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1904.92, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1900.75, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(966, 1938.98, -2245.17, 10.09,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(966, 1938.98, -2245.17, 10.09,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(966, 1939.01, -2245.22, 10.09,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(966, 1898.38, -2245.17, 10.09,  0.00, 0.00, 0.30);
CreateDynamicObject(970, 1900.75, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1885.19, -2245.17, 10.72,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1889.36, -2245.17, 10.70,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1885.19, -2245.17, 10.72,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1881.05, -2245.17, 10.72,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1876.86, -2245.17, 10.72,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1872.70, -2245.17, 10.72,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1868.61, -2245.17, 10.72,  0.00, 0.00, -0.54);
CreateDynamicObject(1782, 1957.28, -2250.20, 10.24,  0.00, 0.00, 92.34);
CreateDynamicObject(1231, 1951.67, -2244.54, 12.90,  0.00, 0.00, -186.66);
CreateDynamicObject(869, 1953.92, -2243.59, 10.63,  0.00, 0.00, -273.36);
CreateDynamicObject(1231, 1867.33, -2244.26, 12.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8584, 1916.71, -2277.28, 9.98,  3.14, 0.00, 2.46);
CreateDynamicObject(8584, 1916.71, -2277.28, 9.98,  3.14, 0.00, 2.46);
CreateDynamicObject(8584, 1916.71, -2277.28, 9.98,  3.14, 0.00, 2.46);
CreateDynamicObject(8583, 1894.12, -2283.42, 10.17,  356.86, 0.00, -2.60);
CreateDynamicObject(4702, 1944.12, -2167.25, 21.80,  0.00, 0.00, -357.00);
CreateDynamicObject(8584, 1877.92, -2293.94, 9.80,  356.86, 0.00, -3.00);
CreateDynamicObject(19425, 1935.44, -2245.17, 10.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19425, 1894.80, -2245.17, 10.09,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2223, 2318.29, -1481.35, 56.13,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8580, 1965.77, -2269.92, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.20, -2240.03, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.66, -2235.39, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1953.61, -2230.23, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1953.61, -2230.23, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1953.98, -2225.63, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1953.98, -2225.63, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1953.98, -2225.63, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1953.96, -2225.64, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1960.03, -2237.75, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1960.03, -2237.75, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1960.24, -2232.63, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1960.24, -2232.63, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1960.24, -2232.63, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1960.24, -2232.63, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1960.24, -2232.63, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1962.19, -2241.77, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1962.19, -2241.77, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1962.19, -2241.77, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1962.19, -2241.77, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1961.90, -2228.81, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1953.96, -2225.64, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1953.96, -2225.64, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.07, -2220.90, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.07, -2220.90, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.07, -2220.90, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.07, -2220.90, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.32, -2215.64, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.32, -2215.64, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.32, -2215.64, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1949.49, -2199.06, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.81, -2210.52, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.83, -2210.50, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.61, -2204.88, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.61, -2204.88, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.61, -2204.88, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1961.43, -2222.45, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1961.43, -2222.45, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1961.47, -2218.05, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1961.47, -2218.05, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1961.25, -2213.56, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1961.25, -2213.56, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1961.25, -2213.56, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1960.90, -2207.96, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1960.12, -2201.59, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1952.75, -2197.06, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1959.16, -2196.18, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.83, -2210.50, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.83, -2210.50, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.83, -2210.50, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1949.49, -2199.06, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1949.49, -2199.06, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1942.55, -2199.18, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1942.55, -2199.18, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1942.50, -2199.29, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1946.33, -2196.41, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1938.13, -2198.66, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1938.13, -2198.66, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1930.64, -2198.28, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1930.64, -2198.28, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1930.64, -2198.28, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1922.34, -2199.46, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1930.64, -2198.28, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1922.34, -2199.46, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1930.64, -2198.28, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1922.34, -2199.46, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1930.64, -2198.28, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1922.34, -2199.46, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1934.16, -2197.22, 10.48,  356.86, 0.00, -3.35);
CreateDynamicObject(8580, 1926.55, -2196.24, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1926.55, -2196.24, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1926.55, -2196.24, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1926.55, -2196.24, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1934.16, -2197.22, 10.48,  356.86, 0.00, -3.35);
CreateDynamicObject(8580, 1926.55, -2196.24, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1919.77, -2193.93, 10.48,  356.86, 0.00, -3.35);
CreateDynamicObject(8580, 1954.20, -2240.03, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1954.20, -2240.03, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1864.22, -2237.18, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1864.22, -2237.18, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1863.90, -2230.76, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1863.90, -2230.76, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1864.60, -2224.61, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1864.60, -2224.61, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1861.42, -2233.36, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1864.60, -2224.61, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1861.42, -2233.36, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1864.60, -2224.61, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1861.65, -2227.48, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1864.60, -2224.61, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1861.42, -2233.36, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1861.65, -2227.48, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1864.60, -2224.61, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1861.42, -2233.36, 10.48,  356.86, 0.00, -2.93);
CreateDynamicObject(8580, 1865.23, -2218.94, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.23, -2218.94, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.23, -2218.94, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.37, -2213.39, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.37, -2213.39, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.37, -2213.39, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1879.56, -2198.62, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.50, -2207.54, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.50, -2207.54, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.50, -2207.54, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.87, -2202.32, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.50, -2207.54, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.74, -2202.27, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1865.50, -2207.54, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1860.68, -2220.15, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1860.68, -2220.15, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1862.22, -2215.81, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1862.22, -2215.81, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1861.21, -2209.11, 10.48,  356.86, 0.00, -12.53);
CreateDynamicObject(8580, 1862.22, -2215.81, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1861.21, -2209.11, 10.48,  356.86, 0.00, -12.53);
CreateDynamicObject(8580, 1862.22, -2215.81, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1861.21, -2209.11, 10.48,  356.86, 0.00, -12.53);
CreateDynamicObject(8580, 1862.22, -2215.81, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1861.21, -2209.11, 10.48,  356.86, 0.00, -12.53);
CreateDynamicObject(8580, 1862.22, -2215.81, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1861.21, -2209.11, 10.48,  356.86, 0.00, -12.53);
CreateDynamicObject(8580, 1862.22, -2215.81, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1863.74, -2199.65, 10.44,  356.86, 0.00, -12.47);
CreateDynamicObject(8580, 1862.22, -2215.81, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1861.21, -2209.11, 10.48,  356.86, 0.00, -12.53);
CreateDynamicObject(8580, 1862.29, -2205.14, 10.48,  356.86, 0.00, -12.53);
CreateDynamicObject(8580, 1862.29, -2205.14, 10.48,  356.86, 0.00, -12.53);
CreateDynamicObject(8580, 1862.29, -2205.14, 10.48,  356.86, 0.00, -12.53);
CreateDynamicObject(8580, 1865.16, -2197.50, 10.44,  356.86, 0.00, -12.47);
CreateDynamicObject(8580, 1865.16, -2197.50, 10.44,  356.86, 0.00, -12.47);
CreateDynamicObject(8580, 1868.09, -2197.83, 10.44,  356.86, 0.00, -12.47);
CreateDynamicObject(8580, 1868.09, -2197.83, 10.44,  356.86, 0.00, -12.47);
CreateDynamicObject(8580, 1868.09, -2197.83, 10.44,  356.86, 0.00, -12.47);
CreateDynamicObject(8580, 1873.07, -2198.35, 10.44,  356.86, 0.00, -12.47);
CreateDynamicObject(8580, 1868.09, -2197.83, 10.44,  356.86, 0.00, -12.47);
CreateDynamicObject(8580, 1873.07, -2198.35, 10.44,  356.86, 0.00, -12.47);
CreateDynamicObject(8580, 1879.56, -2198.62, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1886.25, -2198.39, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1886.25, -2198.39, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1886.25, -2198.39, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1891.13, -2198.88, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1897.23, -2198.97, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1891.13, -2198.88, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1898.30, -2194.74, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1898.30, -2194.74, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1898.30, -2194.74, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1893.65, -2194.56, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1893.65, -2194.56, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1888.43, -2194.11, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1883.44, -2195.15, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1883.44, -2195.15, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1877.56, -2195.17, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(8580, 1871.47, -2195.28, 10.48,  356.86, 0.00, -14.75);
CreateDynamicObject(1231, 1951.67, -2244.54, 12.90,  0.00, 0.00, -186.66);
CreateDynamicObject(1231, 1951.67, -2244.54, 12.90,  0.00, 0.00, -186.66);
CreateDynamicObject(1231, 1939.79, -2244.88, 12.90,  0.00, 0.00, -186.66);
CreateDynamicObject(1231, 1939.79, -2244.88, 12.90,  0.00, 0.00, -186.66);
CreateDynamicObject(1231, 1931.59, -2244.82, 12.90,  0.00, 0.00, -186.66);
CreateDynamicObject(1231, 1931.59, -2244.82, 12.90,  0.00, 0.00, -186.66);
CreateDynamicObject(1231, 1899.35, -2244.89, 12.90,  0.00, 0.00, -186.66);
CreateDynamicObject(1231, 1891.21, -2244.91, 12.90,  0.00, 0.00, -186.66);
CreateDynamicObject(1232, 1884.76, -2208.42, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1878.69, -2208.51, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1884.76, -2208.42, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1884.76, -2208.42, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1891.00, -2208.37, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1897.21, -2208.46, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1782, 1854.29, -2260.59, 9.96,  0.00, 0.00, -86.34);
CreateDynamicObject(1232, 1944.18, -2208.43, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1937.50, -2208.46, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1937.50, -2208.46, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1937.50, -2208.46, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1930.88, -2208.46, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1930.88, -2208.46, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1930.88, -2208.46, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1930.88, -2208.46, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1924.27, -2208.42, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1924.27, -2208.42, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1924.27, -2208.42, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1232, 1917.63, -2208.40, 13.00,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4640, 1977.73, -2246.37, 10.83,  0.90, -2.58, 0.06);
CreateDynamicObject(4640, 1995.51, -2264.29, 11.65,  0.24, 1.92, -181.56);
CreateDynamicObject(1229, 1992.17, -2250.07, 13.00,  0.00, 0.00, 95.34);
CreateDynamicObject(1229, 1975.60, -2260.47, 13.00,  0.00, 0.00, 264.30);
CreateDynamicObject(973, 1826.03, -2245.40, 10.90,  0.00, 0.00, -180.12);
CreateDynamicObject(973, 1816.71, -2245.36, 10.90,  0.00, 0.00, -180.12);
CreateDynamicObject(973, 1807.39, -2246.07, 10.90,  0.00, 0.00, -170.82);
CreateDynamicObject(973, 1807.39, -2246.07, 10.90,  0.00, 0.00, -170.82);
CreateDynamicObject(973, 1807.39, -2246.07, 10.90,  0.00, 0.00, -170.82);
CreateDynamicObject(973, 1799.52, -2249.87, 10.90,  0.00, 0.00, -137.94);
CreateDynamicObject(973, 1799.52, -2249.87, 10.90,  0.00, 0.00, -137.94);
CreateDynamicObject(973, 1799.52, -2249.87, 10.90,  0.00, 0.00, -137.94);
CreateDynamicObject(973, 1799.52, -2249.87, 10.90,  0.00, 0.00, -137.94);
CreateDynamicObject(973, 1799.52, -2249.87, 10.90,  0.00, 0.00, -137.94);
CreateDynamicObject(973, 1799.52, -2249.87, 10.90,  0.00, 0.00, -137.94);
CreateDynamicObject(973, 1799.52, -2249.87, 10.90,  0.00, 0.00, -137.94);
CreateDynamicObject(973, 1794.35, -2257.30, 10.90,  0.00, 0.00, -111.90);
CreateDynamicObject(973, 1793.63, -2266.20, 10.90,  0.00, 0.00, -79.44);
CreateDynamicObject(973, 1793.63, -2266.20, 10.90,  0.00, 0.00, -79.44);
CreateDynamicObject(973, 1796.19, -2275.20, 10.90,  0.00, 0.00, -68.52);
CreateDynamicObject(973, 1796.19, -2275.20, 10.90,  0.00, 0.00, -68.52);
CreateDynamicObject(973, 1799.59, -2283.66, 10.90,  0.00, 0.00, -68.10);
CreateDynamicObject(973, 1803.04, -2292.09, 10.90,  0.00, 0.00, -67.62);
CreateDynamicObject(973, 1803.04, -2292.09, 10.90,  0.00, 0.00, -67.62);
CreateDynamicObject(973, 1803.04, -2292.09, 10.90,  0.00, 0.00, -67.62);
CreateDynamicObject(973, 1803.04, -2292.09, 10.90,  0.00, 0.00, -67.62);
CreateDynamicObject(973, 1806.03, -2299.42, 10.90,  0.00, 0.00, -67.62);
CreateDynamicObject(1549, 1866.74, -2244.88, 10.06,  0.00, 0.00, 105.66);
CreateDynamicObject(966, 1898.38, -2245.17, 10.09,  0.00, 0.00, 0.30);
CreateDynamicObject(966, 1898.38, -2245.17, 10.09,  0.00, 0.00, 0.30);
CreateDynamicObject(966, 1898.38, -2245.17, 10.09,  0.00, 0.00, 0.30);
CreateDynamicObject(966, 1898.38, -2245.17, 10.09,  0.00, 0.00, 0.30);
CreateDynamicObject(966, 1877.99, -2226.28, 10.09,  0.00, 0.00, 0.30);
CreateDynamicObject(970, 1872.70, -2245.17, 10.72,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1872.70, -2245.17, 10.72,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(970, 1869.22, -2226.42, 10.72,  0.00, 0.00, -0.12);
CreateDynamicObject(966, 1939.01, -2245.22, 10.09,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(966, 1939.01, -2245.22, 10.09,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(966, 1951.62, -2224.48, 10.09,  0.00, 0.00, 0.00);

 

Спойлер

1aa114.jpg

 

2.jpg

 

aafed8c8145f3a0d.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • Larikze1231
   By Larikze1231
   Здраствуйте, помогите решить проблему, убрал логотип аризоны но появился красный квадрат в низу, как убрать его? буду очень благодарен если поможете!