1 post in this topic

Дом с бассейном

Спойлер

CreateDynamicObject(19071, 595.15, 1616.15, -90.63,  0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19460, 616.78, 1627.52, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1942, 613.21, 1653.63, -88.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1942, 613.21, 1653.63, -86.89,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19368, 603.97, 1628.89, -87.94,  0.00, 0.00, -30.00);
CreateDynamicObject(19368, 611.24, 1628.87, -87.94,  0.00, 0.00, 30.00);
CreateDynamicObject(19460, 615.19, 1622.77, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1931, 615.09, 1623.69, -88.01,  0.00, -7.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1671, 613.59, 1625.75, -89.21,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10072, 607.94, 1629.42, -89.03,  0.02, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10074, 607.94, 1629.41, -89.03,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10178, 604.53, 1628.53, -90.51,  0.00, 0.00, -30.00);
CreateDynamicObject(10178, 610.83, 1628.28, -90.51,  0.00, 0.00, -150.00);
CreateDynamicObject(1671, 605.28, 1628.02, -89.21,  0.00, 0.00, -130.00);
CreateDynamicObject(10178, 604.53, 1628.53, -91.15,  0.00, 0.00, -30.00);
CreateDynamicObject(1744, 604.32, 1628.71, -88.61,  0.00, 0.00, 150.00);
CreateDynamicObject(1743, 604.88, 1629.11, -88.65,  0.00, 0.00, 150.00);
CreateDynamicObject(1738, 604.64, 1628.31, -88.87,  0.00, 0.00, 150.00);
CreateDynamicObject(1747, 604.04, 1628.15, -88.74,  0.00, 0.00, 150.00);
CreateDynamicObject(1748, 604.90, 1628.69, -88.87,  0.00, 0.00, 150.00);
CreateDynamicObject(1746, 606.48, 1625.46, -89.17,  0.00, 0.00, -110.00);
CreateDynamicObject(1746, 609.20, 1625.48, -89.17,  0.00, 0.00, -70.00);
CreateDynamicObject(1739, 606.69, 1630.18, -87.05,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1739, 608.74, 1630.18, -87.05,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10178, 610.83, 1628.28, -91.15,  0.00, 0.00, -150.00);
CreateDynamicObject(19513, 610.50, 1628.72, -88.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10014, 610.95, 1628.27, -88.62,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2894, 611.08, 1627.79, -88.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19174, 611.19, 1628.76, -87.38,  0.00, 0.00, -60.00);
CreateDynamicObject(19175, 604.02, 1628.80, -87.40,  0.00, 0.00, 60.00);
CreateDynamicObject(3172, 613.55, 1626.75, -89.19,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2894, 613.50, 1626.67, -88.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10015, 614.16, 1626.74, -88.62,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19368, 613.53, 1618.05, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19368, 612.01, 1616.41, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1931, 615.08, 1620.68, -88.01,  0.00, -7.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1942, 611.87, 1593.24, -89.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1740, 611.29, 1617.97, -89.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1740, 610.50, 1617.97, -89.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1740, 609.65, 1617.97, -89.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10015, 611.38, 1617.45, -88.57,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1667, 610.96, 1617.43, -88.58,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1512, 611.13, 1617.47, -88.46,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1670, 610.34, 1617.43, -88.63,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10270, 609.87, 1617.40, -88.44,  0.00, 0.00, 10.00);
CreateDynamicObject(1549, 608.77, 1617.43, -89.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10206, 611.47, 1615.22, -89.67,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10208, 610.48, 1615.44, -89.65,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10205, 608.58, 1615.44, -89.65,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10016, 613.95, 1622.47, -89.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10256, 609.67, 1615.12, -88.58,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(19460, 607.28, 1614.73, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 606.40, 1616.67, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19460, 598.43, 1627.54, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10200, 607.70, 1614.98, -87.38,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10200, 608.62, 1614.98, -87.38,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10200, 609.55, 1614.98, -87.38,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10200, 610.47, 1614.98, -87.38,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10200, 611.39, 1614.98, -87.38,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(19357, 604.72, 1617.94, -90.03,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19357, 602.93, 1615.11, -90.03,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19357, 604.59, 1616.42, -89.63,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19466, 605.26, 1617.97, -87.36,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19466, 604.28, 1617.97, -87.36,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19466, 602.91, 1615.59, -87.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19466, 602.91, 1615.59, -85.47,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19466, 605.26, 1617.97, -85.47,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19466, 604.28, 1617.97, -85.47,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(3185, 604.41, 1615.24, -88.14,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(1208, 606.01, 1618.98, -89.65,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1416, 605.95, 1620.51, -89.11,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateDynamicObject(10256, 606.03, 1620.46, -88.41,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateDynamicObject(19368, 604.86, 1621.40, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19368, 600.02, 1619.88, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19396, 601.68, 1621.40, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19365, 606.36, 1616.37, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19365, 604.69, 1614.80, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19365, 601.50, 1614.80, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10266, 610.80, 1620.67, -89.25,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10266, 610.80, 1621.68, -89.25,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10267, 611.60, 1621.67, -89.13,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10267, 611.62, 1620.64, -89.13,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10267, 610.89, 1622.51, -89.13,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10267, 610.84, 1619.82, -89.13,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateDynamicObject(10267, 610.03, 1620.53, -89.13,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(19460, 600.02, 1613.49, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19368, 601.29, 1614.90, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19396, 600.02, 1623.05, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19460, 600.02, 1629.45, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10182, 596.93, 1624.62, -89.91,  0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19458, 597.32, 1628.63, -89.33,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10019, 598.25, 1625.77, -89.24,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10019, 596.37, 1625.77, -89.24,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10182, 597.61, 1624.58, -89.91,  0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19460, 593.60, 1626.92, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10178, 598.75, 1619.69, -88.37,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 595.14, 1618.85, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1502, 600.05, 1622.31, -89.67,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1502, 600.90, 1621.39, -89.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1569, 600.94, 1627.49, -89.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 612.64, 1625.43, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 609.17, 1625.43, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 605.69, 1625.43, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19071, 559.94, 1618.80, -89.25,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19071, 569.58, 1624.36, -89.25,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19396, 593.60, 1620.50, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 589.37, 1620.62, -83.81,  30.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19462, 589.37, 1624.11, -83.81,  30.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19462, 589.37, 1627.59, -83.81,  30.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19462, 583.93, 1620.62, -83.45,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19462, 583.93, 1624.11, -83.45,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19462, 583.93, 1627.59, -83.45,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 588.82, 1618.85, -84.47,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 579.20, 1618.85, -84.47,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 585.52, 1618.85, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 575.90, 1618.85, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 579.19, 1623.58, -84.47,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19460, 579.19, 1623.58, -87.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19460, 588.96, 1628.31, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 579.37, 1628.31, -87.94,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 588.82, 1628.31, -84.47,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19460, 579.19, 1628.31, -84.47,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1437, 591.44, 1625.14, -93.20,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19462, 602.21, 1625.43, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 598.74, 1625.43, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 595.28, 1625.43, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 616.13, 1625.43, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 616.13, 1615.82, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 612.64, 1615.82, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 609.17, 1615.82, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 605.69, 1615.82, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 602.21, 1615.82, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 598.74, 1615.82, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19462, 595.28, 1615.82, -86.13,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10271, 601.35, 1615.57, -89.03,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(741, 600.51, 1628.57, -89.35,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 603.16, 1623.60, -89.35,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 605.81, 1623.55, -89.35,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 605.80, 1621.92, -89.21,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 603.21, 1621.97, -89.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 600.59, 1626.93, -89.21,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 614.33, 1620.54, -89.35,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 614.35, 1618.85, -89.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 594.21, 1628.68, -89.35,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 596.95, 1621.33, -89.35,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 594.08, 1623.68, -89.35,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 596.91, 1619.65, -89.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 594.13, 1622.11, -89.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 594.22, 1627.08, -89.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1746, 594.26, 1624.80, -89.15,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(2081, 595.39, 1619.36, -89.67,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(1502, 593.63, 1619.75, -89.63,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 607.68, 1629.05, -86.20,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 612.66, 1622.47, -86.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 602.99, 1624.54, -86.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 601.81, 1618.22, -86.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 603.29, 1619.99, -86.20,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 597.28, 1625.37, -86.20,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 596.78, 1621.00, -86.20,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 579.30, 1623.83, -84.91,  0.00, 270.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 586.07, 1618.95, -84.91,  0.00, 270.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 586.18, 1628.22, -84.91,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 583.10, 1623.48, -83.56,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 588.05, 1623.37, -83.56,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 579.86, 1629.36, -88.02,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 579.91, 1621.06, -88.02,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 579.94, 1625.02, -88.02,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 589.42, 1621.08, -88.02,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 589.32, 1629.36, -88.02,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 589.40, 1627.77, -88.15,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 589.42, 1619.49, -88.15,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 580.02, 1619.50, -88.15,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 579.97, 1623.39, -88.15,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 579.93, 1627.70, -88.15,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10255, 611.54, 1617.42, -86.22,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10255, 609.66, 1617.42, -86.22,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10255, 610.66, 1617.42, -86.22,  0.00, 0.00, 0.00);

 

Спойлер

4DLHAiHxQiY.thumb.jpg.b3d7e09b32ba0d6d9d124cee374962cc.jpgQym3_CfzTNM.thumb.jpg.34ab4fac975e3a2525de52c45d8fb6b4.jpgyj-JvBZmvr4.thumb.jpg.1e67cc4db6af58a753e82b44b3eb08a2.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • kekkomomek1941
   By kekkomomek1941
   Всем привет. Мне надоело перекомпилировать мод каждый раз, поэтому я хочу сделать, чтобы через например settings.ini настраивались сайт моего сервера, вк моего сервера и т.п , только я не знаю, как это сделать
   Буду благодарен, если поможете
  • sergeenko
   By sergeenko
   Дароу, ищу системы на RakNet (поворотники, тонировка, номера, avs). Telegram: @notbogdanov