1 post in this topic

(Вырезка из мода CRMP-RP)
 
Спойлер

CreateDynamicObject(2193, 2222.92, -1883.48, 11.92,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2193, 2183.62, -1883.50, 11.92,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2193, 2144.31, -1883.50, 11.92,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2193, 2132.80, -1883.49, 11.92,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1594, 2215.02, -1908.74, 18.50,  0.00, 0.00, -1.08);
CreateDynamicObject(10012, 2217.54, -1895.29, 18.01,  0.00, 0.00, 1.02);
CreateDynamicObject(653, 2080.51, -1879.18, 15.44,  0.00, 0.00, 1.05);
CreateDynamicObject(653, 2088.16, -1865.97, 16.96,  0.00, 0.00, 101.19);
CreateDynamicObject(653, 2084.13, -1852.83, 14.93,  0.00, 0.00, 211.23);
CreateDynamicObject(4102, 2189.25, -1958.02, 20.22,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4101, 2127.63, -2057.95, 19.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4265, 2131.38, -2063.81, 17.65,  0.00, 0.00, -0.36);
CreateDynamicObject(661, 2124.54, -1876.43, 17.47,  0.00, 0.00, 53.58);
CreateDynamicObject(655, 2135.68, -1875.14, 17.38,  0.00, 0.00, -84.37);
CreateDynamicObject(655, 2125.14, -1866.25, 17.38,  0.00, 0.00, -39.37);
CreateDynamicObject(655, 2087.43, -1842.78, 16.42,  0.00, 0.00, 77.27);
CreateDynamicObject(655, 2088.33, -1820.19, 16.42,  0.00, 0.00, -40.81);
CreateDynamicObject(655, 2088.95, -1797.11, 16.42,  0.00, 0.00, -106.63);
CreateDynamicObject(647, 2088.78, -1797.17, 16.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(647, 2088.30, -1820.28, 16.50,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(647, 2087.53, -1842.79, 15.79,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(647, 2089.03, -1877.68, 16.80,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(655, 2088.74, -1877.38, 16.42,  0.00, 0.00, 46.61);
CreateDynamicObject(634, 2088.19, -1779.97, 16.60,  0.00, 0.00, -84.60);
CreateDynamicObject(637, 2090.27, -1761.16, 17.52,  0.00, 0.00, 104.94);
CreateDynamicObject(632, 2120.74, -1812.63, 17.15,  0.00, 0.00, 71.16);
CreateDynamicObject(638, 2165.81, -1867.55, 17.53,  0.00, 0.00, 23.22);
CreateDynamicObject(655, 2157.03, -1881.65, 16.98,  0.00, 0.00, -98.11);
CreateDynamicObject(638, 2147.11, -1870.67, 17.13,  0.00, 0.00, 55.50);
CreateDynamicObject(4552, 2226.89, -1938.48, 17.74,  0.00, 0.00, 5.82);
CreateDynamicObject(2193, 2249.61, -1896.40, 11.92,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(2193, 2249.60, -1935.56, 11.92,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(2193, 2249.60, -1965.64, 11.92,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(2193, 2236.67, -1992.31, 11.92,  0.00, 0.00, -180.12);
CreateDynamicObject(1594, 2225.99, -1908.82, 18.50,  0.00, 0.00, -1.08);
CreateDynamicObject(1594, 2220.63, -1908.75, 18.50,  0.00, 0.00, -1.08);
CreateDynamicObject(1594, 2214.75, -1903.60, 18.50,  0.00, 0.00, -1.08);
CreateDynamicObject(1594, 2220.43, -1903.22, 18.50,  0.00, 0.00, -1.08);
CreateDynamicObject(1594, 2225.76, -1903.36, 18.50,  0.00, 0.00, -1.08);
CreateDynamicObject(2193, 2216.21, -1992.27, 11.92,  0.00, 0.00, -180.12);
CreateDynamicObject(2193, 2189.77, -2004.78, 11.92,  0.00, 0.00, -89.94);
CreateDynamicObject(2193, 2189.82, -2043.94, 11.92,  0.00, 0.00, -89.94);
CreateDynamicObject(2193, 2189.83, -2052.76, 11.92,  0.00, 0.00, -89.94);
CreateDynamicObject(2193, 2176.94, -2079.51, 11.92,  0.00, 0.00, -180.06);
CreateDynamicObject(2193, 2137.64, -2079.49, 11.92,  0.00, 0.00, -179.94);
CreateDynamicObject(2193, 2098.31, -2079.51, 11.92,  0.00, 0.00, -180.00);
CreateDynamicObject(2193, 2097.14, -2079.52, 11.92,  0.00, 0.00, -180.00);
CreateDynamicObject(2193, 2070.84, -2052.60, 11.92,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(2193, 2070.84, -2013.28, 11.92,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(2193, 2070.84, -1973.97, 11.92,  0.00, 0.00, -90.06);
CreateDynamicObject(2193, 2070.84, -1934.79, 11.92,  0.00, 0.00, -90.06);
CreateDynamicObject(2193, 2070.88, -1896.41, 11.92,  0.00, 0.00, -90.06);
CreateDynamicObject(970, 2189.57, -1885.83, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.55, -1889.95, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.53, -1894.08, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.51, -1898.20, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.49, -1902.35, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.47, -1906.47, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.45, -1910.60, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.44, -1914.74, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.42, -1918.86, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.41, -1922.98, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.39, -1927.09, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.32, -1943.57, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.37, -1931.22, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.34, -1939.43, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.35, -1935.32, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.31, -1947.68, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.29, -1951.81, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.27, -1955.97, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.36, -1968.58, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.33, -1972.71, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.32, -1976.83, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.31, -1980.94, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.29, -1985.06, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(970, 2189.26, -1989.34, 18.25,  0.00, 0.00, 89.76);
CreateDynamicObject(8623, 2189.36, -1960.61, 17.80,  0.00, 0.00, 29.58);
CreateDynamicObject(8623, 2189.44, -1964.44, 17.80,  0.00, 0.00, 28.92);
CreateDynamicObject(1670, 2220.41, -1903.24, 18.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1670, 2225.95, -1908.87, 18.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1670, 2214.67, -1903.56, 18.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1416, 2216.60, -1894.04, 18.43,  0.00, 0.00, 91.02);
CreateDynamicObject(1416, 2216.57, -1892.61, 18.43,  0.00, 0.00, 91.02);
CreateDynamicObject(1416, 2216.55, -1891.19, 18.43,  0.00, 0.00, 91.02);
CreateDynamicObject(1416, 2216.52, -1889.77, 18.43,  0.00, 0.00, 91.02);
CreateDynamicObject(10014, 2216.43, -1892.82, 19.26,  0.00, 0.00, 190.32);
CreateDynamicObject(10025, 2216.57, -1894.20, 19.05,  -25.00, 25.00, -15.02);
CreateDynamicObject(10025, 2216.52, -1889.31, 19.05,  -25.00, 25.00, 167.14);
CreateDynamicObject(10025, 2220.67, -1908.51, 18.91,  -25.00, 25.00, 167.14);
CreateDynamicObject(1667, 2216.69, -1893.11, 19.09,  0.00, 0.00, -24.72);
CreateDynamicObject(1670, 2216.54, -1890.65, 18.98,  0.00, 0.00, 99.54);
CreateDynamicObject(4102, 2189.37, -1966.52, 20.22,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2204.47, -1944.98, 17.98,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2236.23, -1944.58, 17.98,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2236.41, -1911.72, 17.98,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2204.53, -1912.20, 17.97,  0.00, 0.00, 50.52);
CreateDynamicObject(4100, 2248.85, -1991.79, 22.92,  0.00, 0.00, -44.04);
CreateDynamicObject(4100, 2248.89, -1935.29, 22.92,  0.00, 0.00, 6.48);
CreateDynamicObject(4100, 2249.04, -1884.31, 22.92,  0.00, 0.00, 47.70);
CreateDynamicObject(4100, 2189.74, -1991.23, 22.92,  0.00, 0.00, -127.74);
CreateDynamicObject(4100, 2190.25, -1884.08, 22.92,  0.00, 0.00, 135.42);
CreateDynamicObject(4112, 2090.72, -1851.57, 18.50,  0.00, 0.00, 180.66);
CreateDynamicObject(19121, 2094.09, -1870.60, 17.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19121, 2115.95, -1870.69, 17.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19121, 2115.83, -1839.19, 17.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19121, 2094.23, -1838.20, 17.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19121, 2094.18, -1807.70, 17.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19121, 2115.69, -1808.36, 17.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19121, 2115.71, -1780.99, 17.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19121, 2094.33, -1780.84, 17.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4112, 2090.80, -1790.96, 18.50,  0.00, 0.00, 179.34);
CreateDynamicObject(1783, 2090.81, -1789.02, 18.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2090.58, -1849.76, 18.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(638, 2200.12, -1871.94, 16.93,  0.00, 0.00, -44.94);
CreateDynamicObject(630, 2227.03, -1868.51, 19.01,  0.00, 0.00, 56.40);
CreateDynamicObject(639, 2264.57, -1870.13, 17.63,  0.00, 0.00, 411.80);
CreateDynamicObject(639, 2225.35, -1879.72, 17.12,  0.00, 0.00, 494.78);
CreateDynamicObject(634, 2247.67, -1874.46, 17.64,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(634, 2263.84, -1942.30, 17.13,  0.00, 0.00, 39.96);
CreateDynamicObject(639, 2266.76, -1920.97, 17.52,  0.00, 0.00, 516.02);
CreateDynamicObject(639, 2263.07, -1897.60, 17.02,  0.00, 0.00, 443.90);
CreateDynamicObject(732, 2265.78, -1962.64, 17.04,  0.00, 0.00, 173.94);
CreateDynamicObject(732, 2259.79, -1982.67, 16.13,  0.00, 0.00, 223.86);
CreateDynamicObject(732, 2260.09, -2006.66, 15.52,  0.00, 0.00, 312.90);
CreateDynamicObject(636, 2217.21, -2022.17, 14.57,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(655, 2200.55, -2065.74, 17.80,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(635, 2219.66, -2055.64, 18.69,  0.00, 0.00, -102.22);
CreateDynamicObject(637, 2242.82, -2015.68, 17.27,  0.00, 0.00, -71.04);
CreateDynamicObject(2960, 2187.30, -1889.90, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.26, -1894.22, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.28, -1898.69, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.23, -1902.97, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.23, -1907.10, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.15, -1911.32, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.21, -1915.49, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.18, -1919.65, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.22, -1923.76, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.21, -1927.84, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.17, -1931.99, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.21, -1936.13, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(2960, 2187.10, -1940.16, 17.74,  0.00, 0.00, 20.46);
CreateDynamicObject(8745, 2125.96, -2071.63, 13.64,  0.00, 0.00, 74.16);
CreateDynamicObject(4111, 2127.86, -2059.39, 18.50,  0.00, 0.00, 0.06);
CreateDynamicObject(4111, 2124.16, -2059.39, 18.50,  0.00, 0.00, -0.24);
CreateDynamicObject(4111, 2124.13, -2064.48, 18.50,  0.00, 0.00, -0.24);
CreateDynamicObject(4111, 2127.86, -2064.50, 18.50,  0.00, 0.00, -0.24);
CreateDynamicObject(983, 2130.69, -2044.94, 18.48,  0.00, 0.00, 268.57);
CreateDynamicObject(982, 2133.90, -2057.82, 18.49,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(983, 2121.64, -2044.82, 18.48,  0.00, 0.00, 268.57);
CreateDynamicObject(982, 2133.90, -2066.46, 18.49,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(982, 2118.40, -2057.53, 18.49,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(982, 2118.42, -2066.41, 18.49,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4052, 2165.37, -2059.61, 29.95,  0.00, 0.00, 0.66);
CreateDynamicObject(4053, 2165.33, -2059.61, 29.93,  0.00, 0.00, 359.79);
CreateDynamicObject(982, 2146.68, -2045.03, 18.49,  0.00, 0.00, 90.06);
CreateDynamicObject(982, 2176.88, -2045.03, 18.49,  0.00, 0.00, 90.06);
CreateDynamicObject(8623, 2161.74, -2045.10, 17.80,  0.00, 0.00, 29.58);
CreateDynamicObject(4112, 2188.80, -2047.96, 18.31,  0.00, 0.00, -0.42);
CreateDynamicObject(4112, 2188.71, -2057.40, 18.31,  0.00, 0.00, -0.42);
CreateDynamicObject(4112, 2134.60, -2056.48, 18.31,  0.00, 0.00, 179.76);
CreateDynamicObject(4112, 2134.63, -2048.31, 18.31,  0.00, 0.00, 179.82);
CreateDynamicObject(1783, 2134.62, -2054.59, 17.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2134.44, -2046.52, 17.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2188.93, -2049.81, 17.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1783, 2188.93, -2059.22, 17.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4379, 2094.65, -2061.76, 16.85,  0.00, 0.00, -0.42);
CreateDynamicObject(983, 2115.23, -2044.65, 18.48,  0.00, 0.00, 268.57);
CreateDynamicObject(983, 2108.84, -2044.49, 18.48,  0.00, 0.00, 268.57);
CreateDynamicObject(983, 2105.59, -2044.42, 18.48,  0.00, 0.00, 268.87);
CreateDynamicObject(983, 2083.56, -2044.34, 18.48,  0.00, 0.00, 269.59);
CreateDynamicObject(983, 2077.18, -2044.31, 18.48,  0.00, 0.00, 269.59);
CreateDynamicObject(983, 2073.84, -2044.26, 18.48,  0.00, 0.00, 269.59);
CreateDynamicObject(8623, 2098.55, -2044.33, 17.80,  0.00, 0.00, 29.58);
CreateDynamicObject(8623, 2090.92, -2044.20, 17.80,  0.00, 0.00, 29.58);
CreateDynamicObject(2188, 2096.27, -2072.18, 14.64,  0.00, 0.00, 0.26);
CreateDynamicObject(647, 2106.05, -2049.20, 17.56,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(647, 2083.71, -2048.66, 17.56,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(647, 2083.33, -2073.17, 17.56,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(647, 2105.50, -2073.30, 17.56,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2081.13, -2067.09, 18.71,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2081.14, -2063.00, 18.71,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2081.17, -2059.42, 18.71,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2081.21, -2055.64, 18.71,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(655, 2105.90, -2049.01, 17.61,  0.00, 0.00, -94.32);
CreateDynamicObject(645, 2083.79, -2048.53, 17.48,  0.00, 0.00, 8.53);
CreateDynamicObject(634, 2105.68, -2072.65, 17.62,  0.00, 0.00, 0.51);
CreateDynamicObject(655, 2083.23, -2072.98, 17.61,  0.00, 0.00, -211.38);
CreateDynamicObject(4101, 2124.21, -2066.12, 19.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4101, 2127.63, -2066.09, 19.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4101, 2124.16, -2057.64, 19.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4259, 2219.90, -1982.55, 18.49,  0.00, 0.00, 0.24);
CreateDynamicObject(4111, 2220.00, -1975.18, 18.32,  0.00, 0.00, -90.06);
CreateDynamicObject(4111, 2212.53, -1982.74, 18.32,  0.00, 0.00, 0.72);
CreateDynamicObject(4111, 2220.12, -1990.09, 18.32,  0.00, 0.00, -90.06);
CreateDynamicObject(4111, 2227.32, -1982.71, 18.32,  0.00, 0.00, 0.66);
CreateDynamicObject(19126, 2215.06, -1987.58, 17.98,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19127, 2215.09, -1977.89, 17.92,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19125, 2224.73, -1977.64, 17.95,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19122, 2224.89, -1987.54, 17.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19124, 2219.12, -1982.91, 17.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(5463, 2219.84, -1968.10, 20.31,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5472, 2219.64, -1970.38, 23.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5465, 2219.66, -1968.72, 20.35,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5466, 2219.54, -1968.91, 20.35,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5467, 2219.85, -1968.14, 20.23,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5468, 2219.84, -1968.94, 20.35,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5469, 2211.02, -1969.13, 19.86,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateDynamicObject(10187, 2143.99, -1857.94, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19129, 2219.81, -1954.77, 17.86,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2212.30, -1944.70, 17.81,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5470, 2228.50, -1970.30, 19.86,  0.00, 0.00, 270.00);
CreateDynamicObject(5464, 2219.81, -1968.76, 20.35,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(984, 2209.76, -1951.08, 18.44,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(983, 2223.19, -1944.73, 18.48,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1214, 2227.46, -1944.71, 17.81,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4102, 2212.65, -1969.10, 22.93,  0.02, 0.00, 356.19);
CreateDynamicObject(4102, 2226.43, -1969.10, 22.93,  0.02, 0.00, 356.19);
CreateDynamicObject(4112, 2220.01, -1945.61, 18.49,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4112, 2224.49, -1945.61, 18.49,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4112, 2215.16, -1945.61, 18.49,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1214, 2228.58, -1944.71, 17.81,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1213, 2034.01, -2065.09, 23.78,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5469, 2225.72, -1962.51, 16.58,  0.00, 0.00, 263.96);
CreateDynamicObject(984, 2209.76, -1958.19, 18.44,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(983, 2216.79, -1944.74, 18.48,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(984, 2229.84, -1958.19, 18.44,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(984, 2229.84, -1951.08, 18.44,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1214, 2211.12, -1944.71, 17.81,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5470, 2222.63, -1951.19, 17.66,  0.00, 0.00, 247.65);
CreateDynamicObject(10185, 2219.72, -1964.72, 25.06,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(5470, 2214.02, -1959.83, 17.66,  0.00, 0.00, 211.82);
CreateDynamicObject(10193, 2187.06, -1956.26, 18.18,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10273, 2187.82, -1956.18, 18.31,  0.00, 0.00, 21.09);
CreateDynamicObject(1514, 2187.07, -1955.62, 18.84,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(2894, 2187.13, -1956.36, 18.60,  0.00, 0.00, 145.85);
CreateDynamicObject(19064, 2186.97, -1957.06, 18.62,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19064, 2187.22, -1957.07, 18.62,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19064, 2187.41, -1957.07, 18.62,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19064, 2186.94, -1956.85, 18.62,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19064, 2187.18, -1956.88, 18.62,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19064, 2187.43, -1956.89, 18.62,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1679, 2187.94, -1969.31, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1941, 2195.23, -1955.89, 14.32,  0.00, 0.00, 48.32);
CreateDynamicObject(1679, 2218.79, -1931.68, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1679, 2213.65, -1929.26, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1679, 2223.43, -1929.68, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1679, 2217.63, -1926.04, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1679, 2213.93, -1923.44, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1679, 2224.32, -1925.21, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1679, 2220.50, -1921.65, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1679, 2215.83, -1919.21, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1679, 2225.82, -1919.13, 18.31,  0.00, 0.00, 0.00);

 

Спойлер

Sb32rdLyc5I.thumb.jpg.d677f31667ed768b627b16b6d6546af9.jpgr2rK8HqS9Hc.thumb.jpg.1b90ddc53fba0cec2a66ffec210187c8.jpgpYSsR5p53Ng.thumb.jpg.ea370b892224258fdaa9b292447595e9.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • Данилкаbu21
   By Данилкаbu21
   Ищу Разработчика Pawno желательно на долго.Проект Strix Reborn Обо всем в лс вк: https://vk.com/danil_nikolaev2
  • JAFAR
   By JAFAR
   Слив мода Горизонт Rp(Копия малиновки)
   Скачать файл Cливаю данный мод так как его много кто продаёт за деньги!
   Неточная копия Malinovki(70-80%)
   В моде есть куча работ маппинга!
   Админ система как на малиновке!
   Добавил JAFAR Добавлено 25.02.2024 Категория Моды Автор JAFFAR  
  • JAFAR
   By JAFAR
   Cливаю данный мод так как его много кто продаёт за деньги!
   Неточная копия Malinovki(70-80%)
   В моде есть куча работ маппинга!
   Админ система как на малиновке!
  • romq
   By romq
   я менял название в моде и мне выдало ошибку
   C:\Users\romq\Desktop\ArizonaLimonchykV1.5\gamemodes\ARP-New.pwn(27) : warning 207: unknown #pragma
   Pawn compiler 3.10.8              Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase
   Header size:          36248 bytes
   Code size:          7476152 bytes
   Data size:         87978252 bytes
   Stack/heap size:      16384 bytes; estimated max. usage=13624 cells (54496 bytes)
   Total requirements:95507036 bytes
   1 Warning.
    
   обьясните пожалуйста как ее решить или файл все равно компилировался только пожалуйста понятным языком я все таки новичок