1 post in this topic

Там присутствует Парковка, И сам автосалон.Автор этого Маппинга  Aleksey_Dolgov

Спойлер

CreateDynamicObject(19074, 2245.67, -757.55, 11.07, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2225.71, -757.55, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2205.80, -757.55, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2205.83, -737.61, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2205.82, -717.66, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2205.78, -697.99, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2225.70, -698.04, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2225.65, -717.81, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2225.71, -737.71, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2245.61, -737.74, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2245.58, -717.96, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2245.63, -698.08, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2185.86, -697.96, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2185.94, -717.70, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2185.97, -737.51, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2185.97, -757.49, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2166.09, -757.49, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2166.20, -737.59, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2166.24, -717.59, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2166.25, -698.02, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2146.36, -697.99, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2146.45, -717.88, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2146.48, -737.76, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2146.46, -757.46, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2126.68, -757.43, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2126.67, -737.58, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2126.76, -717.72, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19074, 2126.76, -698.05, 11.08, 0.00, 180.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2246, 2223.94, -777.14, 12.93, 1.02, 0.00, 2.46);
CreateDynamicObject(2246, 2224.68, -796.26, 11.87, 3.48, 0.00, 2.16);
CreateDynamicObject(982, 2242.79, -767.40, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2204.34, -767.37, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2178.76, -767.34, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2153.18, -767.32, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2129.60, -767.29, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2116.85, -754.46, 14.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(982, 2116.86, -728.87, 14.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(982, 2116.86, -703.26, 14.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(982, 2129.70, -688.17, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2155.27, -688.17, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2180.86, -688.16, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2206.47, -688.18, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2232.09, -688.15, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2242.62, -688.16, 14.25, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(982, 2255.43, -701.00, 14.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(982, 2255.41, -726.58, 14.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(982, 2255.38, -752.16, 14.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(982, 2255.36, -754.61, 14.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(978, 2213.44, -792.75, 13.28, 0.00, 0.00, -197.52);
CreateDynamicObject(979, 2235.43, -790.59, 13.15, 0.00, 0.00, -148.86);
CreateDynamicObject(1220, 2238.34, -788.84, 12.20, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1220, 2178.93, -803.15, 12.20, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1220, 2210.08, -791.50, 12.35, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1684, 2236.94, -764.99, 15.08, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(2028, 2236.98, -762.55, 13.88, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(2028, 2240.39, -762.56, 13.88, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(2115, 2241.95, -763.55, 14.90, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(2313, 2124.07, -706.00, 13.38, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2365, 2250.07, -739.09, 12.60, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(4103, 2247.85, -766.22, 14.18, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4104, 2246.45, -766.19, 14.12, 0.00, 0.00, -177.54);
CreateDynamicObject(4105, 2245.09, -766.31, 14.12, 0.00, 0.00, -1.74);
CreateDynamicObject(4427, 2213.07, -766.60, 18.32, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(3604, 2204.96, -766.50, 18.31, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(4426, 2196.64, -766.50, 18.29, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(4432, 2171.48, -723.54, 15.37, 0.00, 0.00, -157.50);
CreateDynamicObject(4432, 2161.73, -723.11, 15.37, 0.00, 0.00, -28.86);
CreateDynamicObject(4432, 2151.74, -723.06, 15.37, 0.00, 0.00, -24.06);
CreateDynamicObject(1926, 2189.17, -704.79, 14.71, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1965, 2215.03, -689.52, 14.39, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1965, 2222.68, -689.64, 14.39, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19366, 2153.09, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2156.56, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2160.04, -717.50, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2163.52, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2167.00, -717.52, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2170.49, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2173.95, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2177.43, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2180.91, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2184.39, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1930, 2176.67, -719.61, 15.10, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1930, 2166.65, -719.46, 15.10, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1930, 2156.69, -719.52, 15.10, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1930, 2191.66, -719.55, 15.10, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1930, 2201.68, -719.57, 15.10, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1930, 2211.67, -719.45, 15.10, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19366, 2187.88, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2191.35, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2194.79, -717.50, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2198.27, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2201.75, -717.51, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2205.22, -717.52, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2208.68, -717.54, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2212.18, -717.54, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2153.13, -714.31, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2156.61, -714.32, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2160.04, -714.31, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19451, 2155.78, -712.64, 12.28, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19451, 2155.78, -712.64, 16.77, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(18980, 2160.75, -712.80, 5.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2161.30, -712.81, 5.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2161.30, -713.75, 5.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2161.31, -714.71, 5.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2161.31, -715.40, 5.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2162.28, -715.41, 5.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2163.26, -715.41, 5.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18980, 2164.25, -715.42, 5.32, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2151.85, -691.41, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2154.29, -691.35, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2157.18, -691.42, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2159.76, -691.41, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2162.50, -691.42, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2164.95, -691.39, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2167.49, -691.43, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2170.23, -691.42, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2172.91, -691.41, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2175.71, -691.42, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2178.09, -691.42, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2180.52, -691.40, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2183.44, -691.44, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2186.11, -691.45, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2189.57, -691.41, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2192.93, -691.38, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2196.06, -691.43, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2199.04, -691.44, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2202.00, -691.48, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2205.06, -691.47, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2208.19, -691.44, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19367, 2211.29, -691.48, 11.83, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(973, 2216.45, -714.39, 14.28, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(973, 2226.34, -714.24, 14.28, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(973, 2226.31, -704.80, 14.28, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(973, 2226.26, -695.33, 14.28, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(973, 2213.00, -706.45, 14.28, 0.00, 0.00, -43.20);
CreateDynamicObject(973, 2204.84, -703.45, 14.28, 0.00, 0.00, 2.64);
CreateDynamicObject(973, 2195.41, -703.89, 14.28, 0.00, 0.00, 2.64);
CreateDynamicObject(973, 2185.98, -704.35, 14.28, 0.00, 0.00, 2.64);
CreateDynamicObject(973, 2172.81, -705.04, 14.28, 0.00, 0.00, 2.64);
CreateDynamicObject(19366, 2179.47, -706.24, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2179.48, -709.43, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2179.48, -712.64, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19366, 2179.48, -715.00, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(973, 2164.88, -708.77, 14.28, 0.00, 0.00, 47.28);
CreateDynamicObject(19383, 2177.65, -706.96, 12.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19383, 2177.65, -710.13, 12.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19383, 2177.64, -713.28, 12.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19383, 2177.64, -714.30, 12.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19383, 2181.27, -706.40, 12.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19383, 2181.28, -709.59, 12.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19383, 2181.28, -712.79, 12.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19383, 2181.30, -714.31, 12.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19383, 2175.96, -715.81, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2172.78, -715.81, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2169.59, -715.82, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2166.41, -715.82, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2163.29, -715.79, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2182.98, -715.83, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2186.11, -715.82, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2189.27, -715.82, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2192.45, -715.82, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2195.62, -715.83, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2198.82, -715.83, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2202.00, -715.81, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2205.20, -715.82, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2208.40, -715.85, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2211.59, -715.84, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19383, 2214.77, -715.84, 12.67, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19366, 2214.76, -717.54, 13.49, 0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1256, 2148.84, -688.77, 14.11, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1256, 2143.61, -688.72, 14.11, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1256, 2138.31, -688.70, 14.11, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1256, 2133.41, -688.83, 14.11, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1329, 2135.74, -688.93, 13.98, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1329, 2140.97, -688.83, 13.98, 0.00, 0.00, -159.78);
CreateDynamicObject(1329, 2146.21, -688.92, 13.98, 0.00, 0.00, -285.48);
CreateDynamicObject(1363, 2132.72, -696.78, 14.37, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1749, 2152.74, -713.19, 13.64, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1749, 2155.89, -713.21, 13.64, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1749, 2158.81, -713.23, 13.64, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1742, 2152.71, -714.10, 14.02, 0.00, 0.00, 75.30);
CreateDynamicObject(1742, 2155.89, -714.28, 14.02, 0.00, 0.00, 86.16);
CreateDynamicObject(1742, 2159.02, -714.24, 14.02, 0.00, 0.00, 107.16);
CreateDynamicObject(1743, 2159.72, -713.25, 14.35, 0.00, 0.00, 86.34);
CreateDynamicObject(1743, 2156.73, -713.23, 14.35, 0.00, 0.00, 74.76);
CreateDynamicObject(1743, 2151.84, -713.22, 14.35, 0.00, 0.00, 98.34);
CreateDynamicObject(1744, 2152.31, -713.04, 14.41, 0.00, 0.00, 104.76);
CreateDynamicObject(1744, 2156.35, -712.91, 14.41, 0.00, 0.00, 68.94);
CreateDynamicObject(1744, 2159.23, -712.96, 14.41, 0.00, 0.00, 68.94);
CreateDynamicObject(1738, 2156.09, -713.22, 14.13, 0.00, 0.00, 76.56);
CreateDynamicObject(1738, 2152.67, -713.30, 14.13, 0.00, 0.00, 102.96);
CreateDynamicObject(1745, 2153.67, -712.95, 14.25, 0.00, 0.00, -106.38);
CreateDynamicObject(1745, 2155.09, -712.93, 14.25, 0.00, 0.00, -81.84);
CreateDynamicObject(1745, 2158.31, -712.94, 14.25, 0.00, 0.00, -81.84);
CreateDynamicObject(1746, 2166.97, -716.46, 13.95, 0.00, 0.00, 90.18);
CreateDynamicObject(1746, 2171.42, -716.40, 13.95, 0.00, 0.00, 90.18);
CreateDynamicObject(1746, 2175.39, -716.41, 13.95, 0.00, 0.00, 90.18);
CreateDynamicObject(2081, 2152.21, -717.58, 13.47, 0.00, 0.00, 89.40);
CreateDynamicObject(4259, 2245.98, -698.59, 14.06, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4638, 2182.71, -764.48, 13.44, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(995, 2125.33, -764.44, 14.21, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(995, 2131.68, -764.32, 14.21, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(995, 2138.15, -764.37, 14.21, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(995, 2145.71, -764.42, 14.21, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(995, 2152.08, -764.49, 14.21, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(995, 2158.52, -764.43, 14.21, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(995, 2164.95, -764.41, 14.21, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(995, 2118.88, -764.31, 14.21, 0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1712, 2211.06, -744.87, 13.28, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1712, 2204.43, -744.73, 13.28, 0.00, 0.00, 8.04);
CreateDynamicObject(1712, 2197.60, -744.73, 13.28, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1712, 2191.00, -744.69, 13.28, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1712, 2184.24, -744.67, 13.28, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1712, 2178.06, -744.94, 13.28, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1712, 2171.68, -744.73, 13.28, 0.00, 0.00, 8.04);
CreateDynamicObject(1712, 2165.10, -744.70, 13.28, 0.00, 0.00, 8.04);
CreateDynamicObject(1712, 2158.19, -744.29, 13.28, 0.00, 0.00, 8.04);
CreateDynamicObject(1711, 2161.23, -744.40, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2163.97, -744.05, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2167.48, -744.50, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2171.31, -744.41, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2176.13, -744.74, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2180.13, -744.32, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2185.93, -744.07, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2191.08, -743.80, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2196.86, -743.55, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2202.30, -743.81, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2207.49, -744.19, 13.53, 1.98, 86.46, 0.00);
CreateDynamicObject(1711, 2209.68, -743.76, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2205.23, -743.51, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2201.25, -743.34, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2197.31, -743.22, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2193.67, -743.00, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2190.79, -743.12, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2186.80, -743.44, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2182.36, -743.35, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2178.93, -743.61, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2175.07, -744.04, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2171.25, -744.21, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2167.15, -744.17, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2163.33, -744.51, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2160.06, -744.24, 13.53, 1.98, 86.46, -162.78);
CreateDynamicObject(1711, 2158.13, -744.12, 13.53, 1.98, 86.46, -351.24);
CreateDynamicObject(1431, 2254.43, -727.98, 14.09, 0.00, 0.00, -85.38);
CreateDynamicObject(1431, 2253.76, -728.11, 14.09, 0.00, 0.00, -85.38);
CreateDynamicObject(1431, 2254.03, -725.74, 14.09, 0.00, 0.00, -109.20);
CreateDynamicObject(1436, 2250.07, -728.29, 13.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2114, 2254.06, -750.15, 13.45, 0.00, 0.00, 90.54);

 

Спойлер
 -FWrdKNIqBQ.jpgYbSXxIe5uaE.jpgrspmVm7hyqQ.jpgEbfTpWZfW8w.jpgPSyP87D3Kvw.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0