1 post in this topic

Положение маппинга: Южный
Автор: Кирилл

Спойлер

gdlMRrunPg8.thumb.jpg.88da5302de5ca9cbd495ea6f3dbf2ad9.jpg4GM0WLFzjZ4.thumb.jpg.6726b3d9fe8b2ef76ea33f96e8db070e.jpg_IASLOb59Hs.thumb.jpg.5d228f2ba070b4efe5f1b7a9415f1a04.jpg

Спойлер

CreateDynamicObject(1997, -903.06, 1148.09, 8.80,  0.00, 0.00, 96.82);
CreateDynamicObject(1997, -949.09, 1217.10, 8.16,  0.00, 0.00, 96.47);
CreateDynamicObject(4256, -866.22, 1252.63, 14.56,  0.00, 0.00, 139.44);
CreateDynamicObject(1319, -868.25, 1191.15, 10.42,  0.00, 0.00, 351.46);
CreateDynamicObject(727, -543.44, 1218.45, 18.18,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -542.04, 1214.17, 17.46,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -542.61, 1208.56, 16.41,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -547.73, 1198.53, 13.43,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -544.74, 1203.21, 17.35,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -557.26, 1197.10, 14.47,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -566.33, 1198.66, 13.91,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -576.23, 1200.35, 14.44,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -587.59, 1201.59, 14.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -593.14, 1204.09, 14.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -601.05, 1203.90, 13.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -557.64, 1221.41, 17.38,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -567.26, 1223.19, 18.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -580.77, 1226.59, 18.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -594.27, 1229.09, 18.17,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -601.35, 1231.63, 18.90,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -608.78, 1234.52, 17.23,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1290, -536.21, 1232.82, 23.79,  0.00, 0.00, 267.33);
CreateDynamicObject(1290, -550.67, 1235.39, 23.80,  0.00, 0.00, 76.56);
CreateDynamicObject(1290, -563.96, 1237.79, 23.55,  0.00, 0.00, 259.37);
CreateDynamicObject(1315, -536.53, 1225.31, 22.61,  0.00, 0.00, 261.54);
CreateDynamicObject(1315, -518.25, 1216.52, 23.14,  0.00, 0.00, 348.99);
CreateDynamicObject(1315, -510.24, 1236.66, 22.94,  0.00, 0.00, 81.44);
CreateDynamicObject(1321, -509.96, 1237.48, 21.28,  0.00, 0.00, 349.86);
CreateDynamicObject(1320, -537.18, 1222.84, 20.40,  0.00, 0.00, 171.31);
CreateDynamicObject(1323, -515.83, 1216.08, 20.55,  0.00, 0.00, 263.91);
CreateDynamicObject(5112, -519.65, 1239.18, 21.29,  0.00, 0.00, 76.00);
CreateDynamicObject(4100, -534.84, 1217.26, 23.63,  0.00, 0.00, 178.14);
CreateDynamicObject(4100, -539.01, 1201.11, 21.44,  0.00, 0.00, 160.30);
CreateDynamicObject(4425, -517.89, 1199.23, 22.14,  0.00, 0.00, 252.71);
CreateDynamicObject(4424, -555.06, 1226.19, 23.81,  0.00, 0.00, 169.00);
CreateDynamicObject(4425, -587.08, 1230.94, 23.36,  0.00, 0.00, 171.90);
CreateDynamicObject(4426, -610.90, 1237.96, 23.21,  0.00, 0.00, 165.31);
CreateDynamicObject(4427, -586.09, 1178.55, 19.59,  0.00, 0.00, 170.70);
CreateDynamicObject(4428, -534.25, 1176.84, 19.73,  0.00, 0.00, 192.77);
CreateDynamicObject(4429, -619.78, 1185.37, 18.94,  0.00, 0.00, 166.87);
CreateDynamicObject(4430, -445.44, 1138.41, -0.08,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4430, -857.67, 1202.82, 11.18,  0.00, 0.00, 357.05);
CreateDynamicObject(727, -508.21, 1212.24, 19.02,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -501.66, 1210.14, 17.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -492.35, 1208.34, 17.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -483.91, 1207.54, 17.02,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(727, -475.09, 1206.03, 14.88,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1315, -445.13, 1231.90, 19.55,  0.00, 0.00, 176.25);
CreateDynamicObject(4344, -905.74, 1244.60, 11.34,  0.00, 0.00, 182.44);
CreateDynamicObject(634, -866.00, 1225.37, 8.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(634, -842.31, 1209.62, 8.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(634, -861.98, 1206.77, 8.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(634, -853.33, 1214.54, 8.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(634, -864.68, 1216.20, 8.67,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4528, -931.66, 1249.26, 17.96,  0.00, 0.00, 2.70);
CreateDynamicObject(4528, -852.26, 1159.83, 18.26,  0.00, 0.00, 274.60);
CreateDynamicObject(1568, -863.72, 1147.39, 9.04,  0.02, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1568, -865.89, 1169.63, 9.04,  0.02, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1568, -865.24, 1164.33, 9.04,  0.02, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1568, -864.80, 1153.38, 9.04,  0.02, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -747.81, 1405.70, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -611.10, 1225.93, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -634.09, 1249.84, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -658.88, 1264.80, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -674.81, 1274.55, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -685.60, 1282.55, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -694.71, 1288.94, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -702.98, 1295.01, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -709.30, 1306.25, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -714.09, 1316.41, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -719.32, 1332.06, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -724.50, 1346.70, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -730.94, 1365.41, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -738.20, 1384.66, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -641.91, 1253.74, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -650.98, 1261.39, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -626.93, 1243.86, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -617.19, 1239.59, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -626.43, 1226.73, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -618.64, 1216.10, 14.36,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -639.16, 1220.09, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -636.52, 1232.15, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -648.51, 1237.40, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -652.28, 1227.40, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -666.97, 1225.87, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -681.20, 1226.09, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -698.17, 1226.78, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -506.19, 1204.80, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -736.54, 1223.63, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -759.69, 1222.16, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4045, -835.81, 1209.23, 9.93,  0.00, 0.00, 243.45);
CreateDynamicObject(4898, -707.32, 1269.76, 9.71,  0.00, 0.00, 256.32);
CreateDynamicObject(4898, -797.53, 1225.16, 8.53,  0.00, 0.00, 288.38);
CreateDynamicObject(4898, -731.41, 1247.05, 7.98,  0.00, 0.00, 288.38);
CreateDynamicObject(4898, -671.02, 1244.42, 7.98,  0.00, 0.00, 262.99);
CreateDynamicObject(4706, -806.84, 1157.24, 18.11,  0.00, 0.00, 356.65);
CreateDynamicObject(4706, -770.12, 1283.63, 21.80,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4706, -817.69, 1284.33, 21.38,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4706, -855.25, 1309.30, 20.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4706, -767.77, 1340.64, 20.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4706, -819.27, 1356.17, 20.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4706, -889.37, 1359.29, 20.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4706, -979.88, 1286.48, 20.43,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -716.74, 1225.24, 11.93,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -746.72, 1190.97, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -760.94, 1187.31, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -774.52, 1187.13, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -740.80, 1178.70, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -759.80, 1178.13, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -728.91, 1187.92, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -705.63, 1185.57, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -686.55, 1183.53, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -668.25, 1179.92, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -647.65, 1179.76, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -632.46, 1177.61, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -613.22, 1176.56, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -597.79, 1174.72, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -583.14, 1171.72, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -566.52, 1169.33, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -546.94, 1169.19, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -523.60, 1176.75, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(683, -517.47, 1190.37, 11.60,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1708, -517.44, 1212.80, 24.48,  0.00, 0.00, 342.48);
CreateDynamicObject(1708, -856.73, 1181.91, 15.57,  0.00, 0.00, 280.49);
CreateDynamicObject(1708, -823.88, 1186.03, 17.13,  0.00, 0.00, 280.49);
CreateDynamicObject(1708, -789.31, 1189.44, 19.48,  0.00, 0.00, 280.49);
CreateDynamicObject(1708, -752.46, 1194.02, 19.48,  0.00, 0.00, 280.49);
CreateDynamicObject(1708, -727.05, 1197.59, 19.48,  0.00, 0.00, 280.49);
CreateDynamicObject(1708, -688.65, 1198.23, 19.48,  0.00, 0.00, 280.49);
CreateDynamicObject(1708, -644.71, 1191.40, 17.89,  0.00, 0.00, 253.67);
CreateDynamicObject(1708, -614.77, 1185.67, 20.54,  0.00, 0.00, 253.67);
CreateDynamicObject(1708, -582.32, 1178.66, 20.54,  0.00, 0.00, 253.67);
CreateDynamicObject(1708, -558.64, 1174.88, 20.54,  0.00, 0.00, 253.67);
CreateDynamicObject(1708, -530.94, 1180.50, 20.54,  0.00, 0.00, 292.81);
CreateDynamicObject(1708, -518.83, 1201.66, 22.95,  0.00, 0.00, 342.48);
CreateDynamicObject(1735, -552.31, 1193.03, 13.77,  0.00, 0.00, 253.61);
CreateDynamicObject(1735, -810.01, 1207.23, 11.61,  0.00, 0.00, 262.66);
CreateDynamicObject(1735, -744.29, 1214.88, 14.83,  0.00, 0.00, 276.04);
CreateDynamicObject(1735, -702.35, 1219.04, 14.83,  0.00, 0.00, 276.04);
CreateDynamicObject(1735, -667.24, 1215.17, 13.77,  0.00, 0.00, 253.61);
CreateDynamicObject(1735, -608.73, 1204.03, 13.77,  0.00, 0.00, 253.61);
CreateDynamicObject(1735, -580.56, 1197.92, 13.77,  0.00, 0.00, 253.61);
CreateDynamicObject(1735, -773.49, 1211.09, 14.83,  0.00, 0.00, 262.66);
CreateDynamicObject(4706, -930.23, 1304.26, 20.76,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4706, -949.07, 1358.86, 19.38,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4706, -1004.50, 1334.24, 19.38,  0.00, 0.00, 0.00);

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • hokageud
   By hokageud
   Доработка HonestRp
   Просмотр файла Сливаю свою доработку honestrpg, делал примерно с февраля.
   Имеются участки блевотного кода, новичкам не советую брать данный мод.

   Автор доработки: akatsuji

   Мод сливается из-за усталости, нет больше сил дорабатывать мод.

   При пересливе указывать автора: akatsuji
   Мод сливается исключительно и специально для pawno-rus.ru 

    Что было сделано:

    
   Добавил hokageud Добавлено 27.11.2022 Категория Моды Автор vk.com/akatsuji  
  • fefeef12
   By fefeef12
   Пишет что, id 202 но я 0 id. Можете исправить:
    
   new string[100]; SCM(playerid, COLOR_WHITE, "{ffaa00}Вы отправили сообщение администраторам!"); format(string, sizeof(string), "{ffaa00}Жалоба от игрока {ffffff}%s {ffaa00}[%d]: {ffffff}%s", player_info[playerid][NAME], (inputtext)); SendAdminMessage(COLOR_WHITE, string);   Даже моё сообщение не написано