1 post in this topic

Автор неизвестен.

Спойлер

3yr1CPqSEqU.jpg_CkyKNY-snI.jpg6RRh93iayXY.jpg9seCYOiz0zs.jpgK_McQuEwdWU.jpgWxfhkrdHjMA.jpgxzPnJdpaQeg.jpg

Спойлер

CreateDynamicObject(19071, 2299.37, -365.15, -75.41,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19445, 2295.03, -335.15, -76.19,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19445, 2294.89, -355.17, -76.16,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1428, 2292.05, -354.68, -75.94,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(1428, 2296.74, -354.68, -75.94,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10259, 2297.22, -371.13, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10259, 2297.22, -372.99, -74.46,  0.00, 0.00, 90.24);
CreateDynamicObject(10259, 2297.22, -369.27, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10259, 2297.22, -372.06, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10259, 2297.22, -370.20, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10260, 2296.12, -367.26, -74.46,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10260, 2297.21, -367.41, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1360, 2287.84, -355.98, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1364, 2287.84, -352.12, -73.99,  0.00, 0.00, 89.28);
CreateDynamicObject(1364, 2287.84, -340.88, -73.99,  0.00, 0.00, 89.28);
CreateDynamicObject(1360, 2287.84, -344.93, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1360, 2287.84, -336.88, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10226, 2298.20, -373.23, -72.16,  0.00, 0.00, 155.10);
CreateDynamicObject(1432, 2304.36, -368.16, -74.33,  0.00, 0.00, -2.40);
CreateDynamicObject(1740, 2298.10, -369.49, -74.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1740, 2298.10, -372.82, -74.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1740, 2298.10, -372.02, -74.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1740, 2298.10, -371.22, -74.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1740, 2298.10, -370.38, -74.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1740, 2298.10, -368.66, -74.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1432, 2301.79, -371.56, -74.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1432, 2304.76, -370.99, -74.33,  0.00, 0.00, 17.28);
CreateDynamicObject(1432, 2307.80, -371.98, -74.33,  0.00, 0.00, -5.34);
CreateDynamicObject(1432, 2307.76, -368.66, -74.33,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1670, 2304.82, -370.91, -73.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1670, 2307.75, -368.65, -73.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1665, 2307.93, -371.72, -73.70,  0.00, 0.00, 42.42);
CreateDynamicObject(1664, 2307.79, -372.00, -73.57,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1670, 2304.34, -368.15, -73.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10259, 2297.22, -368.34, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1360, 2287.84, -348.28, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3128, 2303.47, -358.41, -73.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3065, 2303.79, -358.46, -74.29,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1515, 2308.37, -358.24, -74.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3178, 2302.12, -338.56, -73.48,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(3130, 2293.31, -373.73, -73.37,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(3052, 2293.01, -367.56, -74.31,  0.00, 0.00, 63.66);
CreateDynamicObject(3052, 2292.34, -366.63, -74.31,  0.00, 0.00, -219.60);
CreateDynamicObject(3052, 2289.39, -363.00, -74.31,  0.00, 0.00, -149.28);
CreateDynamicObject(3066, 2286.10, -366.36, -73.54,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1271, 2293.28, -369.68, -73.48,  0.00, 0.00, -12.84);
CreateDynamicObject(1271, 2293.80, -369.08, -74.16,  0.00, 0.00, 12.66);
CreateDynamicObject(1271, 2293.89, -370.09, -74.16,  0.00, 0.00, -29.46);
CreateDynamicObject(1271, 2292.90, -370.30, -74.16,  0.00, 0.00, 41.64);
CreateDynamicObject(1271, 2292.85, -369.35, -74.16,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1431, 2288.72, -367.90, -73.88,  0.00, 0.00, 391.14);
CreateDynamicObject(1431, 2289.03, -362.02, -73.88,  0.00, 0.00, 35.22);
CreateDynamicObject(3014, 2293.53, -367.79, -74.21,  0.00, 0.00, 31.44);
CreateDynamicObject(3014, 2293.49, -367.35, -73.73,  0.00, 0.00, 60.84);
CreateDynamicObject(3014, 2293.22, -371.53, -74.21,  0.00, 0.00, -7.62);
CreateDynamicObject(3014, 2293.73, -372.77, -74.21,  0.00, 0.00, 31.44);
CreateDynamicObject(3014, 2288.44, -363.98, -74.21,  0.00, 0.00, 58.26);
CreateDynamicObject(355, 2292.43, -370.45, -74.04,  157.00, 97.00, -47.36);
CreateDynamicObject(357, 2286.35, -371.24, -74.02,  190.44, 71.70, 160.14);
CreateDynamicObject(357, 2293.61, -368.38, -74.21,  172.80, 64.32, -106.38);
CreateDynamicObject(357, 2301.01, -367.90, -74.02,  0.00, -90.00, 121.80);
CreateDynamicObject(1431, 2286.30, -372.77, -73.88,  0.00, 0.00, -9.48);
CreateDynamicObject(3014, 2292.94, -366.06, -74.21,  0.00, 0.00, 71.94);
CreateDynamicObject(3014, 2293.39, -366.95, -74.21,  0.00, 0.00, 31.44);
CreateDynamicObject(3014, 2290.06, -362.40, -74.21,  0.00, 0.00, 71.94);
CreateDynamicObject(1541, 2294.76, -369.75, -72.48,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1541, 2294.57, -368.73, -72.75,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1488, 2294.64, -370.79, -72.57,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1488, 2294.63, -370.58, -72.57,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1511, 2294.64, -371.23, -72.57,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1511, 2294.63, -371.02, -72.57,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1545, 2294.62, -372.11, -72.51,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1665, 2297.44, -369.21, -73.41,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1664, 2297.34, -370.30, -73.30,  0.00, 0.00, -17.40);
CreateDynamicObject(3119, 2297.16, -372.05, -73.13,  0.00, 0.00, -57.84);
CreateDynamicObject(3119, 2297.17, -373.30, -73.13,  0.00, 0.00, -57.84);
CreateDynamicObject(1543, 2297.45, -369.55, -73.47,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1543, 2297.47, -368.95, -73.47,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1543, 2297.23, -369.22, -73.47,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1520, 2297.32, -368.31, -73.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1665, 2297.39, -370.07, -73.41,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1520, 2297.33, -368.51, -73.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1668, 2297.47, -368.39, -73.31,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1582, 2301.88, -371.47, -73.72,  0.00, 0.00, 23.52);
CreateDynamicObject(1526, 2294.59, -365.40, -72.24,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1582, 2296.60, -367.32, -73.40,  0.00, 0.00, -31.56);
CreateDynamicObject(1551, 2301.30, -371.54, -73.49,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1546, 2297.50, -368.09, -73.37,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1546, 2301.45, -371.20, -73.63,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18857, 2279.77, -365.09, -76.90,  180.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18857, 2279.77, -345.09, -76.90,  180.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18857, 2299.76, -365.09, -76.90,  180.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(18857, 2308.95, -345.09, -76.90,  180.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19400, 2299.36, -373.49, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19427, 2307.19, -335.15, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19446, 2294.47, -368.77, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2296.16, -373.49, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19384, 2294.47, -362.35, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2302.57, -373.49, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19400, 2305.78, -373.49, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19354, 2308.99, -373.49, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19354, 2309.73, -371.80, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2309.73, -365.39, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19400, 2309.73, -368.60, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19400, 2309.73, -362.18, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2309.73, -358.97, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1569, 2309.68, -366.89, -74.48,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1569, 2309.68, -363.89, -74.48,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(19446, 2289.74, -357.58, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19354, 2296.16, -357.58, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19384, 2299.37, -357.58, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19446, 2305.79, -357.58, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19446, 2287.05, -352.70, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19384, 2301.70, -349.49, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19384, 2301.70, -343.08, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19446, 2301.70, -336.66, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19446, 2287.05, -343.08, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2287.05, -336.66, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19446, 2291.95, -335.15, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19446, 2301.57, -335.15, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19446, 2306.57, -344.60, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10170, 2304.54, -344.23, -73.59,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10121, 2307.41, -339.87, -73.80,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19400, 2307.90, -336.51, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19400, 2307.90, -342.93, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2307.90, -339.72, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10247, 2306.14, -334.79, -74.41,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10247, 2306.14, -334.79, -73.39,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10247, 2304.88, -334.79, -73.39,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10247, 2304.88, -334.79, -74.41,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10235, 2301.89, -340.14, -73.51,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10234, 2301.89, -337.62, -73.51,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10233, 2301.89, -341.40, -73.51,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10245, 2303.03, -344.17, -74.13,  0.00, 0.00, -64.56);
CreateDynamicObject(10244, 2305.41, -344.30, -74.02,  0.00, 0.00, 105.96);
CreateDynamicObject(18896, 2301.98, -337.56, -72.91,  101.00, 0.00, 177.26);
CreateDynamicObject(18926, 2301.91, -340.12, -72.92,  0.00, -90.00, -176.46);
CreateDynamicObject(18941, 2301.97, -341.38, -72.90,  -21.00, -87.00, 61.84);
CreateDynamicObject(10013, 2303.55, -335.70, -74.03,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 2307.23, -336.44, -74.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 2307.23, -339.97, -74.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 2307.30, -341.59, -73.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 2307.32, -338.06, -73.94,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(371, 2305.68, -344.23, -73.45,  -94.00, 0.00, 116.28);
CreateDynamicObject(357, 2303.45, -344.06, -73.53,  83.76, -94.50, 80.80);
CreateDynamicObject(19360, 2301.87, -347.11, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19452, 2314.54, -343.42, -75.25,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2301.85, -349.51, -70.20,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19406, 2319.13, -353.51, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2303.47, -345.50, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2302.75, -346.38, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2310.38, -349.96, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2302.75, -353.35, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2303.47, -354.23, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19452, 2306.61, -355.04, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19376, 2306.43, -349.86, -74.47,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19376, 2316.06, -349.86, -74.47,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19354, 2301.70, -346.28, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2301.70, -352.70, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2301.70, -355.89, -72.69,  0.00, 0.00, 0.12);
CreateDynamicObject(19360, 2301.87, -351.83, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19452, 2306.61, -344.99, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4111, 2311.73, -354.49, -73.83,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10267, 2305.97, -346.62, -73.98,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10193, 2304.99, -346.12, -74.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10259, 2304.01, -353.61, -74.46,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10259, 2304.94, -353.61, -74.46,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10259, 2305.87, -353.61, -74.46,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10259, 2306.80, -353.61, -74.46,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(4259, 2321.37, -343.01, -73.97,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19443, 2305.41, -355.58, -73.08,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19437, 2313.32, -359.34, -75.04,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19364, 2314.63, -361.00, -73.21,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19443, 2305.41, -355.58, -72.21,  0.00, 90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10193, 2308.32, -346.12, -74.00,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2310.38, -346.07, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19360, 2310.38, -353.86, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1502, 2310.40, -349.19, -74.42,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2310.40, -348.43, -70.16,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1502, 2310.38, -352.28, -74.42,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2310.40, -351.51, -70.16,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19376, 2316.06, -360.35, -74.47,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2312.04, -350.07, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2315.25, -350.07, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2311.33, -359.95, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2312.17, -356.86, -73.82,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2311.75, -356.86, -73.12,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2311.31, -356.86, -72.45,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2312.21, -355.04, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2312.88, -356.86, -74.54,  90.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2312.46, -356.86, -73.84,  90.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2312.02, -356.86, -73.17,  90.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1463, 2314.52, -360.47, -74.07,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2312.21, -358.70, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2312.93, -359.59, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19437, 2315.82, -359.34, -75.04,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19437, 2315.59, -360.21, -75.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19437, 2313.59, -360.21, -75.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19364, 2314.63, -361.02, -74.46,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19364, 2314.30, -360.63, -75.04,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2314.61, -360.46, -71.42,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2316.85, -358.70, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2316.14, -359.59, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2316.19, -356.86, -74.54,  90.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2316.90, -356.86, -73.82,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2316.66, -356.86, -73.84,  90.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2317.36, -356.86, -73.12,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2317.10, -356.86, -73.17,  90.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2317.81, -356.86, -72.45,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19452, 2317.74, -359.95, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2316.85, -355.04, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4111, 2313.61, -350.52, -73.83,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2316.75, -351.76, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2316.75, -354.16, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2316.31, -352.72, -73.83,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2315.24, -346.48, -73.58,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2315.23, -348.32, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2314.52, -349.19, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19360, 2317.81, -347.74, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2316.12, -348.44, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19360, 2317.81, -344.64, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2316.12, -343.92, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19376, 2316.06, -339.36, -74.47,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2315.24, -342.99, -73.58,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2316.19, -346.22, -75.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19360, 2318.85, -346.05, -75.26,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19360, 2319.35, -346.15, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19433, 2319.55, -346.02, -73.58,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2315.48, -346.18, -73.42,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2315.23, -344.06, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19433, 2314.52, -343.18, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19360, 2312.84, -342.47, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19360, 2311.33, -343.31, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4111, 2313.01, -343.08, -73.83,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(4111, 2313.01, -349.43, -73.83,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1515, 2306.31, -358.24, -74.40,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10267, 2303.87, -346.62, -73.88,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10267, 2303.87, -345.60, -73.88,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10267, 2307.11, -346.62, -73.98,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10267, 2309.51, -346.62, -73.98,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10267, 2305.97, -345.60, -73.88,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10267, 2307.11, -345.60, -73.88,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10267, 2309.51, -345.60, -73.88,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1502, 2301.77, -350.24, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19376, 2306.43, -349.86, -70.99,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19376, 2316.06, -360.35, -70.99,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19376, 2316.06, -349.86, -70.99,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19376, 2316.06, -339.36, -70.99,  0.00, 90.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1502, 2301.73, -343.83, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19172, 2314.51, -360.36, -72.21,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(19175, 2313.61, -350.16, -72.37,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19174, 2319.23, -346.22, -72.37,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(19173, 2313.05, -342.57, -72.74,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19173, 2313.05, -349.98, -72.74,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1551, 2306.37, -354.88, -72.77,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1551, 2306.92, -354.88, -72.77,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1551, 2305.81, -354.88, -72.77,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1551, 2305.25, -354.88, -72.77,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1551, 2304.73, -354.88, -72.77,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1551, 2304.27, -354.88, -72.77,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1551, 2303.76, -354.88, -72.77,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1520, 2304.03, -354.84, -72.95,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1520, 2304.52, -354.84, -72.95,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1520, 2305.01, -354.84, -72.95,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1520, 2305.54, -354.84, -72.95,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1520, 2306.10, -354.84, -72.95,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1520, 2306.65, -354.84, -72.95,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1668, 2305.64, -354.87, -71.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1544, 2303.96, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1543, 2305.16, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1543, 2306.59, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1668, 2307.10, -354.87, -71.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1543, 2303.75, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1544, 2306.10, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1544, 2306.85, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1668, 2306.34, -354.87, -71.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1668, 2304.19, -354.87, -71.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1543, 2305.87, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1544, 2305.40, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1668, 2304.89, -354.87, -71.96,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1544, 2304.64, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1543, 2304.42, -354.87, -72.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1511, 2303.64, -354.34, -72.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(741, 2309.63, -348.29, -74.10,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 2309.59, -349.89, -74.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(679, 2309.58, -354.42, -74.14,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(741, 2309.63, -352.84, -74.10,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19174, 2301.98, -351.79, -72.47,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1361, 2300.85, -335.90, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1361, 2300.85, -340.98, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1361, 2300.85, -351.56, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1361, 2300.85, -356.33, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1360, 2300.85, -346.29, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2303.23, -351.88, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2303.23, -347.98, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2305.94, -347.98, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2305.94, -351.88, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2308.69, -347.98, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2308.69, -351.88, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2311.82, -352.48, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2313.74, -352.48, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2315.49, -352.48, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2314.53, -359.97, -71.12,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 2312.56, -348.27, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2312.56, -344.44, -71.12,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4101, 2315.90, -344.59, -74.54,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4101, 2315.90, -347.75, -74.54,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4101, 2314.54, -348.09, -74.64,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4101, 2314.54, -344.30, -74.64,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4101, 2318.87, -344.94, -74.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4101, 2318.87, -347.44, -74.70,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19384, 2301.70, -349.49, -76.13,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3074, 2309.81, -372.74, -83.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3074, 2309.92, -373.60, -83.81,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1432, 2301.64, -367.54, -74.33,  0.00, 0.00, 173.76);
CreateDynamicObject(1670, 2301.64, -367.50, -73.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10263, 2294.56, -367.67, -72.26,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1788, 2316.32, -346.17, -83.37,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(3074, 2307.86, -329.03, -83.81,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19384, 2294.47, -359.14, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2289.34, -359.21, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10271, 2290.97, -360.21, -73.83,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(1416, 2293.08, -358.04, -73.99,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10256, 2293.10, -357.92, -73.29,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(10257, 2293.87, -360.52, -72.63,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(10257, 2293.09, -360.52, -72.63,  0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(19446, 2289.60, -360.74, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19446, 2289.59, -373.47, -72.69,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19446, 2284.78, -365.50, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19354, 2284.78, -371.91, -72.69,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3130, 2284.51, -371.68, -74.43,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(10170, 2290.19, -373.04, -73.59,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(4426, 2297.23, -367.59, -70.18,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(2985, 2293.68, -365.40, -74.43,  0.00, 0.00, 104.28);
CreateDynamicObject(360, 2288.85, -372.98, -74.20,  90.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(358, 2292.04, -372.61, -74.12,  0.00, -90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(358, 2291.52, -372.55, -74.12,  -10.00, -90.00, 180.00);
CreateDynamicObject(351, 2290.38, -373.08, -74.18,  90.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(352, 2289.68, -372.98, -73.50,  90.00, 0.00, 17.58);
CreateDynamicObject(350, 2289.46, -373.32, -74.22,  90.00, 0.00, 54.30);
CreateDynamicObject(348, 2290.86, -372.92, -74.25,  90.00, 0.00, 12.84);
CreateDynamicObject(346, 2291.44, -373.11, -74.27,  90.00, 0.00, 3.42);
CreateDynamicObject(344, 2290.30, -372.99, -74.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(342, 2291.22, -373.20, -73.51,  90.00, 0.00, 110.40);
CreateDynamicObject(346, 2296.86, -367.76, -73.44,  90.00, 0.00, -309.60);
CreateDynamicObject(352, 2288.21, -372.94, -73.50,  90.00, 0.00, -5.16);
CreateDynamicObject(352, 2301.61, -372.02, -73.68,  90.00, 0.00, 47.40);
CreateDynamicObject(342, 2290.98, -373.05, -73.51,  90.00, 0.00, -40.50);
CreateDynamicObject(342, 2291.12, -372.98, -73.51,  90.00, 0.00, 51.72);
CreateDynamicObject(355, 2290.96, -372.41, -74.04,  157.00, 97.00, -187.94);
CreateDynamicObject(355, 2303.65, -367.76, -74.04,  157.00, 97.00, -112.64);
CreateDynamicObject(355, 2288.47, -372.38, -74.04,  157.00, 97.00, -191.42);
CreateDynamicObject(349, 2289.31, -372.60, -74.15,  0.00, -90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(349, 2304.01, -370.97, -74.15,  0.00, -90.00, 117.36);
CreateDynamicObject(349, 2289.66, -372.59, -74.15,  0.00, -90.00, 0.54);
CreateDynamicObject(3014, 2291.57, -373.03, -72.53,  0.00, 0.00, -18.96);
CreateDynamicObject(3014, 2290.01, -373.10, -72.53,  0.00, 0.00, 44.28);
CreateDynamicObject(3014, 2288.28, -372.97, -72.53,  0.00, 0.00, -30.00);
CreateDynamicObject(3052, 2290.90, -373.10, -72.64,  0.00, 0.00, 24.60);
CreateDynamicObject(3052, 2289.18, -373.04, -72.64,  0.00, 0.00, 160.32);
CreateDynamicObject(1271, 2293.19, -361.31, -74.08,  0.00, 0.00, -7.86);
CreateDynamicObject(1271, 2291.17, -361.67, -74.08,  0.00, 0.00, 79.14);
CreateDynamicObject(3052, 2292.15, -361.82, -74.31,  0.00, 0.00, -225.00);
CreateDynamicObject(355, 2290.42, -372.41, -74.04,  157.00, 97.00, -191.42);
CreateDynamicObject(349, 2290.10, -372.61, -74.15,  0.00, -90.00, 0.00);
CreateDynamicObject(357, 2287.24, -372.42, -74.02,  193.02, 71.34, 270.66);
CreateDynamicObject(348, 2288.59, -372.86, -74.24,  90.00, 0.00, 12.84);
CreateDynamicObject(348, 2288.74, -373.08, -73.51,  90.00, 0.00, 43.80);
CreateDynamicObject(348, 2307.52, -368.26, -73.69,  90.00, 0.00, 16.98);
CreateDynamicObject(348, 2290.58, -373.21, -73.51,  90.00, 0.00, 55.98);
CreateDynamicObject(346, 2290.73, -372.90, -74.27,  90.00, 0.00, -133.62);
CreateDynamicObject(352, 2291.62, -372.96, -73.50,  90.00, 0.00, 19.14);
CreateDynamicObject(348, 2307.48, -372.44, -73.69,  90.00, 0.00, 120.78);
CreateDynamicObject(350, 2292.32, -367.03, -74.20,  90.00, 0.00, 108.78);
CreateDynamicObject(350, 2296.51, -367.73, -73.62,  0.00, 90.00, 14.22);
CreateDynamicObject(19466, 2299.30, -373.48, -72.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19466, 2305.90, -373.48, -72.68,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(19466, 2309.75, -368.75, -72.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19466, 2309.75, -362.08, -72.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19466, 2307.82, -342.99, -72.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(19466, 2307.84, -336.46, -72.68,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3028, 2291.35, -361.86, -73.70,  90.00, 90.00, -4.14);
CreateDynamicObject(19172, 2309.63, -371.46, -72.55,  0.00, 0.00, -90.00);
CreateDynamicObject(19174, 2296.59, -357.67, -72.55,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1502, 2298.58, -357.61, -74.46,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1502, 2294.50, -359.89, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1502, 2294.50, -363.10, -74.46,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(336, 2308.25, -372.35, -73.68,  90.00, 0.00, -173.28);
CreateDynamicObject(3119, 2304.83, -353.48, -73.15,  0.00, 0.00, -150.36);
CreateDynamicObject(1551, 2305.07, -353.42, -73.22,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1650, 2287.85, -362.52, -74.13,  0.00, 0.00, -113.64);
CreateDynamicObject(19071, 2299.37, -365.15, -69.95,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2299.70, -351.05, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2299.70, -336.43, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2299.70, -343.73, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2289.08, -351.05, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2289.08, -336.43, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2289.08, -343.73, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2296.13, -360.93, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2299.70, -360.93, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2306.73, -360.93, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2303.27, -360.93, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2306.73, -370.07, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2303.27, -370.07, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2296.13, -370.07, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2299.70, -370.07, -71.04,  0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(1709, 2289.72, -363.01, -71.04,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 2289.72, -372.07, -71.04,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 2289.72, -367.53, -71.04,  0.00, 0.00, 90.00);
CreateDynamicObject(1709, 2291.93, -359.21, -71.04,  0.00, 0.00, 90.00);

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

 • Similar Content

  • hokageud
   By hokageud
   Доработка HonestRp
   Просмотр файла Сливаю свою доработку honestrpg, делал примерно с февраля.
   Имеются участки блевотного кода, новичкам не советую брать данный мод.

   Автор доработки: akatsuji

   Мод сливается из-за усталости, нет больше сил дорабатывать мод.

   При пересливе указывать автора: akatsuji
   Мод сливается исключительно и специально для pawno-rus.ru 

    Что было сделано:

    
   Добавил hokageud Добавлено 27.11.2022 Категория Моды Автор vk.com/akatsuji  
  • fefeef12
   By fefeef12
   Пишет что, id 202 но я 0 id. Можете исправить:
    
   new string[100]; SCM(playerid, COLOR_WHITE, "{ffaa00}Вы отправили сообщение администраторам!"); format(string, sizeof(string), "{ffaa00}Жалоба от игрока {ffffff}%s {ffaa00}[%d]: {ffffff}%s", player_info[playerid][NAME], (inputtext)); SendAdminMessage(COLOR_WHITE, string);   Даже моё сообщение не написано